Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In 2017 zal het Openbaar Ministerie weer veel van zich laten horen. Het parket zal de slag naar een doorontwikkelde en midden in de samenleving staande organisatie gemaakt hebben. Het Openbaar Ministerie zal ook in 2017 volop in beweging zijn. Het motto voor 2017 is dan ook ‘sembra pa kosechá’ (zaaien om te oogsten).

heikodejong
Dat stelt hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong in een terugblik en vooruitzicht voor het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao. ,,Veel van de prioriteiten zijn gelukkig verankerd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering zoals de aanpak van corruptie en het Afpakteam. Het Openbaar Ministerie Curaçao hoopt dat de integrale aanpak van criminaliteitsfenomenen waarbij het strafrecht dus niet leidend is, maar het bestuur of andere partners aan zet zijn, een grote vlucht gaat nemen de komende periode”, aldus De Jong.
In 2016 luidde het motto waaronder het OM werkte: ‘Union ta hasi forsa’ (Samen staan we sterk). ,,Dit houdt in dat we door samen te werken met partners binnen en buiten de strafrechtsketen meer aan de voorkant van problemen komen. Deze manier van netwerkend werken zet het OM vanuit haar ‘regisseursrol’ in de strafrechtsketen in 2017 onverminderd voort”, zo stelt de hoofdofficier van justitie.
Volgens hem blijven ‘samenwerken’ en ‘elkaar versterken’ ook in 2017 sleutelwoorden. ,,We willen met de politie meer verdachten oppakken en betekenisvolle interventies plegen. Ook zullen we in de rechtszaal van ons laten horen, daar zijn we tenslotte het OM voor.”
De Jong geeft aan dat de bevolking en de samenleving erop moeten kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn volgens de hoofdofficier effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van het strafrechtelijk ingrijpen alleen, mogen dan ook niet te hoog zijn, vindt De Jong. ,,Het strafrecht is niet in staat alle problemen op te lossen. Daarom wordt naast het afdoen van strafzaken, het overleg en de samenwerking gezocht met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een initiërende rol weggelegd.” De strategie van het OM is gebouwd op drie pijlers: (door)ontwikkeling van een integrale werkwijze tezamen met alle ketenpartners, verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving, en (door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.
De Jong: ,,We doen het uiteindelijk allemaal samen voor een veiliger Curaçao en onze inspanningen zullen zich vertalen in een vastberaden en doordachte aanpak van de veel te hoge criminaliteit op ons eiland. Dat kunnen OM en politie niet alleen. Daarvoor hebben we een goed functionerende strafrechtsketen nodig, maar vooral ook hulp van partijen waar we voorheen ons minder op oriënteerden: de burger, het maatschappelijk middenveld en zeker ook het bedrijfsleven. Curaçao moét veiliger. De door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar. Een veilige samenleving maken we samen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).