Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies buigt zich op 23 januari over de aanvraag van een e-zonestatus voor de Curaçaose Dokmaatschappij.

 

Het kunnen opereren vanuit edok2en vrije economische zone is voor het Nederlandse Damen Shipyards een van de voorwaarden om de exploitatie van de Dokmaatschappij en scheepswerf op Curaçao over te nemen.
Damen Shipyards had erop gerekend in december vorig jaar de vlag van het bedrijf op de scheepswerf aan het Schottegat te kunnen hijsen. ,,De aanvraag neemt helaas meer tijd in beslag”, zegt minister van Economische Zaken Eugene Rhuggenaath, ,,In het Land Curaçao is de e-zone als wetgeving aangemerkt, en net als voor andere wetgeving, dient advies te worden ingewonnen bij de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies.” Vóór 10-10-‘10 was het een stuk eenvoudiger, aldus de minister. ,,De aanvraag werd ingediend bij de Dienst Economische Zaken en het Bestuurscollege nam daarop een beslissing.” Nu volgt de aanvraag een langer traject en buigen meerdere instanties zich over de inhoud en juridische toetsing. ,,Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Advies op 23 januari komen juridisch technische aspecten aan de orde”, zegt Rhuggenaath. ,,Ik verwacht geen problemen, en ga er vanuit dat de Raad van Advies een positief advies zal uitbrengen.”
De streefdatum voor de overname van de exploitatie van de Dokmaatschappij door Damen Shipyards is 1 februari. Damen heeft zich ertoe verbonden 70 miljoen gulden te investeren in verbetering van de infrastructuur van de werf, specifiek in water-, elektra- en gasleidingen, en in onderhoud van de kranen op het terrein. Ook komt er een nieuw droogdok, dat momenteel in Nederland in de steigers staat. Damen Shipyards stelt hoge eisen aan opleiding van personeel en kwaliteit van onderhoud. Ook naleving van internationale eisen op het gebied van milieuwetgeving is essentieel om wereldwijd te kunnen opereren. De Curaçaose Dokmaatschappij beschikt inmiddels over ISO 14001 Environment Management System (EMS)-certificering voor beheersing van de milieurisico’s van de bedrijfsvoering.
,,Voor de ontwikkeling van de economie op Curaçao is het van groot belang dat investeerders kunnen rekenen op spoedige behandeling van aanvragen van vergunningen, terreinen en andere zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid”, zegt Rhuggenaath. ,,Het terugdringen van red tape heeft de aandacht van mijn ministerie. We streven naar transparantie en goede service. Door investeerders op efficiënte wijze te faciliteren, kunnen we onze concurrentiepositie in de regio versterken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).