Korpschef: Agenten hebben zonder twijfel traag gereageerd.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De leiding van de Landelijke Beveiligingsdienst (LBD) wordt versterkt. Dat laat chef van het Korps Politie Curaçao (KPC) Mauricio Sambo tegenover deze krant weten.

lbdnavarro2
Dit is een van de gevolgen van de chaotische Statenvergadering van 4 januari waarbij LBD-agenten - na het bevel van de Statenvoorzitter om Statenleden Gerrit Schotte (MFK) en Amparo dos Santos (KdNT) en daarna ook het publiek te verwijderen - bijna een half uur op zich lieten wachten en het vervolgens ook lang duurde voor zij het bevel uitvoerden. Door het trage handelen van de agenten kregen de genoemde Statenleden, maar ook mensen uit het publiek, de kans om verschillende verwensingen, beledigingen - en in bepaalde gevallen zelfs bedreigingen - aan het adres van de Statenvoorzitter te uiten. Na die beruchte vergadering liet de Justitieminister meteen weten een diepgaand onderzoek in te zullen stellen. ,,Het hele gebeuren zal van het begin tot het eind geanalyseerd worden”, zo zei hij. ,,Met name de rol van de politie, om antwoord te krijgen op de vraag waarom het zo lang geduurd heeft voordat er ingegrepen werd. Een situatie als deze mag niet meer voorkomen.”
,,Er is geen twijfel over mogelijk dat de agenten in kwestie traag hebben gehandeld”, zo beaamt Sambo. ,,Het is duidelijk dat het reactievermogen die dag te wensen overliet. Hier waren verschillende redenen voor.” Wat de redenen zijn voor de trage reactie van de LBD-agenten op die bewuste dag, laat Sambo in het midden. ,,Het onderzoek is nu afgerond en naar de Justitieminister gestuurd. Ik bespreek het rapport eerst graag met hem voor ik inhoudelijke mededelingen naar de pers toe uit.”
Wel laat de korpschef weten dat een aantal van deze redenen door het verscherpen van bestaande procedures kan worden verholpen. Een van deze verscherpingen is de versterking van de leiding van de LBD. Sinds twee jaar - nadat het toenmalige hoofd Rigo Thodé met pensioen ging - neemt Farley Girigori de functie waar. In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, blijkt hij niet te zijn geschorst. Wel wordt hij bijgestaan door Randall Valies, zo bevestigt Sambo. ,,De heer Valies heeft jarenlange ervaring - ook in de leiding - bij de LBD. We beschouwen hem als een persoon die de organisatie alleen maar vooruit kan helpen.”
Naast het onderzoek dat reeds naar minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Justitie is gestuurd, verricht het KPC ook een intern onderzoek waarbij wordt gekeken hoe elke functionaris - die gedurende de bewuste Statenvergadering van 4 januari een bepaalde verantwoordelijkheid had - heeft gehandeld. Dit onderzoek loopt nog. ,,Hier moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan en iedereen moet de kans worden geboden te reageren. Dat neemt zijn tijd”, aldus Sambo, die verder niet uitsluit dat na dit onderzoek - als blijkt dat er sprake is geweest van plichtsverzuim - disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).