Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Berenschot, het adviesbureau dat is aangetrokken voor de uitvoering van het ziekenhuisproject, betreurt dat zij wordt betrokken bij de ‘blame-game’ die volgens de uitvoerder ‘door Sona is opgestart met betrekking tot het HNO-project en zal daar dan ook niet aan meedoen’.


F03 blamegameDat blijkt uit een persbericht dat Berenschot gisteravond uitgaf. Dit in reactie op een persverklaring van Sona eerder op de dag. Sona stelt daarin dat ‘in de media een blame-game van start is gegaan tegen Sona. ,,Selectief wordt geciteerd uit een evaluatieverslag, waarin Sona niet gekend is en waarvan het geen kennis heeft, om er op een onverklaarbare manier uit te concluderen dat Sona van het project voor het nieuwe ziekenhuis voor Curaçao afgehaald moet worden.” Elders in deze editie drukt het Antilliaans Dagblad integraal het standpunt van Sona af.
Berenschot op haar beurt voelt de behoefte om de daarin gecreëerde beeldvorming over Berenschot op enkele punten recht te zetten. Zoals ten aanzien van de ‘miljoenenkosten’. ,,Berenschot wordt verweten dat onze kosten ‘buitensporig’ hoog zijn. Alle betalingen aan Berenschot zijn echter conform gemaakte afspraken gedaan en voor akkoord ondertekend door Sona.”
Bovendien wordt, vervolgt de uitvoerder van Hospital Nobo Otrobanda, wel telkens benadrukt dat de kosten hoog zijn, maar wordt dit niet bezien in de totale kosten van 420 miljoen, waarvan Berenschot slechts een onderdeel is.
,,Berenschot en haar onderaannemers zijn al sinds 2011 met een groot aantal mensen - tussen 50 en 80 man - bezig op zeer uiteenlopende werkzaamheden, van betonexperts tot keukenexperts en van communicatie-experts tot financiële experts. Wij laten aan de evaluatiecommissie over of de gemaakte kosten in verhouding staan tot de gerealiseerde voortgang.”
Het evaluatierapport is, net als bij Sona, ook bij Berenschot ‘nog niet bekend’. ,,De evaluatiecommissie, bestaande uit FCW Legal en twee gerenommeerde Belgische onderzoeksbureaus, VK Architecten en Probis, heeft op ons een professionele indruk achtergelaten. Zij hebben veel kritische vragen gesteld en wij hebben daarop volledig transparant geantwoord. Een groot team van medewerkers is daar vanuit onze kant gedurende meerdere maanden, van juni tot medio november 2016, betrokken geweest bij de evaluatie. In totaal hebben wij een zeer groot aantal, circa 3.500 projectdocumenten, ter beschikking gesteld en toegelicht aan de commissie.”
Onderdeel van de verstrekte projectdocumenten aan de evaluatiecommissie zijn ook alle financiële documenten, inclusief alle betalingen van Sona aan Berenschot en haar onderaannemers. ,,Daarmee hebben wij volledige openheid gegeven. Berenschot staat altijd voor openheid en transparantie. Zo heeft Berenschot reeds eerder voorgesteld aan Sona om een onafhankelijke verificatiecommissie te laten kijken naar de kosten van Berenschot en haar onderaannemers. Hier is geen gehoor aan gegeven.”
Het adviesbureau besluit als volgt: ,,Berenschot heeft als hoofddoel een kwalitatief hoogwaardig nieuw ziekenhuis voor Curaçao te realiseren. Met betrekking tot het gerezen conflict met Sona wacht Berenschot op aanwijzingen van de minister van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur).”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).