Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Oud-minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie is tijdens zijn ambtsperiode wel degelijk vergiftigd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in een brief aan de voormalige bewindsman eind vorig jaar. Deze brief is in handen van deze krant.


F04 NavarroNavarro werd tijdens de begrotingsbehandeling van 20 december 2016 door Mènki Royer, Statenlid namens Kòrsou di Nos Tur (KdNT), gevraagd de rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut en de Technische Opsporingsdienst inzake de ‘koffie-affaire’ naar de Staten op te sturen. In een brief, gedateerd op 3 januari, van huidig Justitieminister Ornelio ‘Kid’ Martina aan de Statenvoorzitter, stelt Martina: ,,Mijn ambtsvoorganger heeft deze vraag doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. Zijdens het OM is te kennen gegeven dat deze rapporten ‘pro Justitia’ zijn en derhalve niet aan derden kunnen worden vrijgegeven.”
Echter, zo stelt de minister van Justitie, het OM kan wel volstaan met het op schrift stellen van de in de rapporten vermelde conclusie van het verrichte onderzoek door genoemde instanties. Hiervoor verwijst Martina naar de brief van eind december van hoofdofficier van Justitie De Jong aan Navarro, waarin staat: ,,Op 18 februari 2015 werd aan de heer Navarro tijdens een vergadering een kop koffie geserveerd. Kort nadat de heer Navarro van de aan hem geserveerde koffie had gedronken, werd hij onwel.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).