Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) heeft woord gehouden en in verband met het Upgrade Masterplan voor de Isla-raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai de vereiste financiële garantie verstrekt.
Dat wordt desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad bevestigd door de woordvoerder van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT). ,,Het MDPT verklaart dat er op 28 november 2016 - binnen de termijn - een garantie is binnengekomen van de China Development Bank.”
Het MDPT kan niet uitweiden over de afgegeven garantie vanwege de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden om te komen tot commercial agreements, waarbij beide partijen gehouden zijn aan geheimhoudingsbepalingen.
De garantie vloeit voort uit de Heads of Agreement (HoA) die op 19 november dit jaar is getekend door GZE en China Zhenrong Holding enerzijds en door demissionair premier Ben Whiteman (PS) en directeur Jose van den Wall Arnemann van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) anderzijds.
In die HoA staat dat GZE binnen vier weken na ondertekening een Letter of Intent overhandigt waaruit blijkt dat het staatsbedrijf uit Guangzhou in China financieel in staat is de modernisering en uitbreiding te dragen, verstrekt door een Chinese commerciële of ontwikkelingsbank van naam.
De HoA stelt verder ook dat GZE een commitment afgeeft voor een ‘minimale kapitaalsuitgave van 5,5 miljard dollar’ voor de upgrading van zowel de raffinaderij als de terminal. Het plan voorziet overigens ook in de verbetering van de nutsvoorzieningen.
Na de ondertekening van de HoA op 19 november, wat volgde op het Memorandum of Understanding (MoU) van 15 september, berichtte deze krant dat al uiterlijk een maand later moest blijken ‘hoe serieus de interesse werkelijk is’ van Guangdong Zhenrong Energy om de raffinage- en olie(opslag)sector van Curaçao over te nemen en te moderniseren. En - net zo belangrijk - of GZE hiervoor over voldoende financiële middelen beschikt.
Uit de financiële garantie van China Development Bank moet blijken dat GZE het miljardenproject op Curaçao kan dragen. Ofwel met eigen middelen, of door middel van het aantrekken van externe middelen (leningen) of - en dat is het meest waarschijnlijk - een combinatie van beiden.

raffinaderij


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).