Al het nieuws

Van onze redactie
Philipsburg - Anna E. Richardson, de minister van Justitie, heeft besloten dat de Landsverordening toelating en uitzetting (TLU) volgens de ‘Richtlijnen van 2012’ aangepast moet worden, zo is te lezen in de Landscourant die gisteren gepubliceerd werd.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) heeft vorige week akkoord gegeven voor de vijfde tranche liquiditeitssteun voor Sint Maarten. Voor het tweede kwartaal van 2021 krijgt Sint Maarten 39 miljoen gulden. Dat blijkt uit een pas gisteren gepubliceerd besluit.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Hoewel er in de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van volwassen- en jeugdreclassering, maakt de Raad voor de Rechtshandhaving zich nog steeds zorgen over het gebrek aan opvolging van de aanbevelingen die het heeft gedaan voor de preventie van jeugdcriminaliteit en specifiek de scholing van minderjarigen in de justitiële jeugdinrichting Miss Lalie Center.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Waar de voortgangscommissie eind 2019 optimistisch was over het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), is het perspectief op verbeteringen nu erg laag. Anderzijds lijkt er juist meer perspectief te zijn voor het gevangeniswezen, omdat er in het Landenpakket geld wordt vrijgemaakt voor nieuwbouw van de Point Blanchegevangenis.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).