Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het parlement praat vandaag verder over de status van nutsbedrijf Gebe. De vergadering begon woensdag en de intentie was om te praten over de liquiditeit van het bedrijf. Ook moet worden gesproken over de mogelijkheid of Gebe zijn activiteiten wel of niet kan voortzetten.

vergaderinggebePremier Silveria Jacobs kon echter niet lang aanwezig zijn, vanwege andere afspraken die niet konden worden verschoven.
Jacobs verklaarde dat ze een bespreking had met staatssecretaris Alexandra van Huffelen, in verband met de Rijksministerraad van vandaag. Ze verzocht om die reden de parlementaire vergadering te schorsen, zodat ze na het gesprek met Van Huffelen weer terug zou gaan naar het parlement. Parlementsvoorzitter Grisha Heyliger-Marten voldeed aan het verzoek om de vergadering te schorsen. De vergadering kon echter niet woensdag worden voortgezet, omdat ook het parlement andere verplichtingen had. De vergadering gaat daarom vandaag verder.
De vergadering over Gebe was aangevraagd door parlementsleden Ludmilla de Weever, Melissa Gumbs, Sarah Wescot-Williams en Christophe Emmanuel. Zij hebben vragen gesteld. De premier gaf aan dat ze graag alle vragen en zorgen van parlementsleden wilde horen en daarom terug wilde komen naar het parlement. Dat gebeurt dus vandaag.
De ministerraad vindt de gang van zaken bij Gebe heel belangrijk en wil daarover informatie krijgen en geven. De bevolking moet weten wat de status van het bedrijf is, wat er aan de hand is met de factureringsproblemen en wat eventuele financiële gevolgen zijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.