Al het nieuws

Philipsburg - Minister van Justitie Anna Richardson heeft onlangs vijftien landsbesluiten ondertekend waarin de rechtspositie van een aantal politieagenten is vastgelegd. De landsbesluiten waren eerder al ondertekend door de Sint Maartense gouverneur Eugene Holiday.

F11 SXM Landsbesluiten agentenDoordat er geen officieel functieboek en salarisschalen zijn voor politiepersoneel is het tot nog toe nog niet mogelijk geweest het Besluit Rechtspositie Korps Politie Sint Maarten van 10 oktober 2010 uit te voeren. Maar zowel de concept-Regeling Rechtspositie die momenteel in de pijplijn zit, de goedkeuring van het functieboek van het ministerie van Justitie in december 2021 als ook de uitspraken van de rechtbank ten gunste van de vijftien betreffende politieagenten, waren voor de gouverneur reden alsnog tot ondertekening van de vijftien landsbesluiten over te gaan.

Minister Richardson: ,,Bij mijn aantreden als minister van Justitie in 2020 kwam ik in aanraking met een situatie waarin landsbesluiten van politiepersoneel niet meer werden ondertekend vanwege het ontbreken van een functieboek en salarisschalen. Mijn team en ik zijn ons blijven inzetten om de personele zaken van het ministerie de nodige aandacht te geven, niet alleen door middel van het ondertekende en goedgekeurde functieboek, maar ook door de concept-Regeling Rechtspositie. Als team blijven we grote stappen maken.”

De volgende fase van het regelen van de personeelszaken van het ministerie is de uitvoering van het implementatieplan van de adviescommissie Salarisschalen Politie. Dit om de uitvoering van betalingen aan politiepersoneel per 1 januari 2023 mogelijk te maken. Een belangrijke stap in dit proces is de plaatsing van politiepersoneel, zowel de agenten als het ondersteunend personeel, in hun nieuwe functie zoals beschreven in het functieboek.

Op 28 mei en 2 juni werd tijdens besprekingen met de vakbonden Abvo, NAPB en WICSU overeenstemming bereikt over de concept-Regeling Rechtspositie. Vervolgens heeft minister Richardson op 10 juni een convenant getekend met de drie vakbonden. Een maand later werd de concept-regeling aangeboden aan de Commissie voor de Vereniging van Ambtenaren (CCSU) voor definitieve beoordeling en advies. Na ontvangst van het advies van zowel de CCSU als ook de Raad van Advies, zal de concept-regeling worden aangeboden aan de ministerraad en gouverneur Holiday voor formele goedkeuring en ondertekening. Pas op dat moment is er een wettelijke basis om het politiepersoneel te vergoeden voor het feit dat de salarissen niet meer zijn aangepast sinds 2010.

,,Na 11 jaar zullen onze politieagenten eindelijk in hun betreffende functies worden geplaatst met de bijbehorende salarisschalen”, aldus minister Richardson. ,,Ik zal ervoor zorgen dat de volgende stappen zullen bijdragen aan de motivatie van onze politieagenten die lang hebben moeten wachten om dat te krijgen waar ze recht op hebben.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.