Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en gedeputeerde Bruce Zagers van Saba hebben maandag het meerjarige bestuursakkoord Saba Package 2.0 getekend. Hierin staan concrete afspraken voor de komende jaren tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba.

SABApackageEr worden vier thema’s genoemd in het akkoord: het verbeteren van de bestaanszekerheid, economische en ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en natuur en goed bestuur. Deze thema’s sluiten aan bij de Saba Visie 2030 en de hoofdlijnenbrief van het kabinet en het akkoord borduurt voort op de afspraken uit Saba Package 1.0 (2019-2022).
Zagers noemde de ondertekening een belangrijk moment ‘omdat het pakket een positieve impact gaat hebben op veel facetten van het eiland en de bewoners’. Hij ziet het akkoord als een blijk van samenwerking en vertrouwen tussen Saba en Den Haag.
Van Huffelen is het daarmee eens en legde de nadruk op het verbeteren van de bestaanszekerheid van de inwoners van Saba. Hogere inkomens en uitkeringen zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast wordt de vrije uitkering van Saba structureel verhoogd en moeten de kosten van levensonderhoud waar mogelijk omlaag.
Daarnaast investeren Saba en het Rijk gezamenlijk in een versnelde overgang naar meer dan 90 procent duurzame energie en in het behoud en onderhoud van de veelzijdige natuur van Saba. Ook wordt ingezet op een verantwoorde en gezonde ruimtelijke ontwikkeling met oog voor de natuur. En met het opstellen van een ‘culture policy plan’ wordt geïnvesteerd in Saba’s rijke cultuur.
Den Haag investeert verder 1,6 miljoen euro in de doorontwikkeling van Saba’s bestuur en overheidsorganisatie. De middelen om een impuls te geven aan de plannen uit het akkoord, komen onder andere vanuit de Caribisch Nederland-envelop van 30 miljoen structureel voor de drie eilanden. Ook investeert het kabinet 35 miljoen voor het behoud van natuur en milieu en de uitvoer van het Natuur en Milieu Beleidsplan voor Saba, Bonaire en Sint Eustatius.