Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) constateert over de landsbegroting 2017 van Curaçao dat het gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren zichtbaar bijgedragen heeft aan de versterking van de overheidsfinanciën en dat ook in deze ontwerpbegroting nadere stappen daartoe zijn gezet.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.