Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per 31 december 2014 heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) een positief rendement op de beleggingen van het fonds gerealiseerd van ruim 96 miljoen gulden, hetgeen overeenkomt met een rendement van 6,7 procent; terwijl in 2013 een positief rendement werd behaald van 87 miljoen, zijnde een rendement van 7 procent.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.