Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bedrijven die vorige maand een ‘non-binding proposal’ hebben ingediend voor de overname van de raffinaderij, zullen een ‘non-exclusive Letter of Intent (LoI) ontvangen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voor de afgifte van paspoorten wordt voortaan voor personen van achttien jaar en ouder 200 gulden in rekening gebracht. Dat is honderd gulden duurder dan voorheen. Personen van 0 tot 17 blijven 100 gulden betalen. Daartoe heeft de Staten eerder deze week besloten.

Lees meer...

'Bevolking draagt zelf aanzienlijk bij aan luchtverontreiniging'
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De totale uitstoot van broeikasgassen is in 2018 ten opzichte van 2015 met maar liefst 45 procent afgenomen. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

Lees meer...

Sport Unie Brion Trappers (Subt) opent het nieuwe voetbalseizoen met een evenement om geld in te zamelen voor het programma voor het seizoen van 2019/2020.

Lees meer...

Verzoek om soepeler financieel toezicht (artikel 25 Rft) terecht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) vindt dat de regering van Curaçao terecht de Nederlandse Rijksministerraad (RMR) gevraagd heeft om een soepeler financieel toezicht vanwege buitengewone omstandigheden, maar voegt er wel aan toe dat Curaçao moet aantonen wat de schade is en hoe deze hersteld kan worden.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).