Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Taxichauffeurs verenigd in de Taxi Corporation of Curaçao Association (TCCA) hebben gisteren hun ongenoegen laten blijken over de poging van minister Charles Cooper (MFK) van Vervoer Verkeer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om het openbaar vervoer op Curaçao opnieuw vorm te geven.

Lees meer...

Partijen in de Staten willen boven politiek uitstijgen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De verschillende politieke partijen in de Staten zijn het erover eens dat de problematiek rond Ennia van nationaal belang is en dat zoveel mogelijk de partijpolitiek overstegen moet worden. Ook al ageert Steven Martina (MAN) tegen de uitlatingen van Amerigo Thodé (MFK) die polariserend zijn en tegen de vorige regering, zijn partijgenoot Eduard Braam (MFK) stelt het niet altijd eens te zijn met deze vorm van politiek bedrijven. ,,Ik ben een bruggenbouwer. Emoties moeten achterwege gelaten worden. Dit probleem van Ennia moet rationeel besproken worden, er moet draagvlak gecreëerd worden binnen de Staten zodat wij een steun in de rug kunnen zijn van de regering die uiteindelijk de onderhandelingen moet voeren.”

Lees meer...

Ennia-eigenaar maakte eerdere beloftes over betaling niet waar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Opnieuw heeft Hushang Ansary, grootaandeelhouder van het noodlijdende Ennia Caribe Leven, gezegd bereid te zijn mee te werken aan een oplossing. Het is echter de zoveelste ‘toezegging’, zonder daar concreet invulling aan te geven. Bovendien is hij, volgens het Gerecht en nu ook het Hof, zelf mede debet aan en aansprakelijk voor de financiële tekorten bij Ennia.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).