Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De Huisartsenpost (HAP) is overhaast ingevoerd. Hierdoor worstelen de werkzame artsen momenteel om patiënten op een verantwoorde wijze zowel op te vangen als te behandelen. Een reorganisatie van deze post is nu al vereist”, aldus PAR-Statenlid Quincy Girigorie.

Lees meer...

Trona mag blijven, maar dient aan strikte instructies te voldoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het hoofd van de Landsontvanger, Alfonso Trona, mag aanblijven maar zijn bewegingsruimte als topambtenaar van de belastingdienst wordt wel flink aan banden gelegd.

Lees meer...

Drie Justitieministers bij elkaar op congres forensische zorg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie Justitieministers van het Koninkrijk zijn bijeen om mee te praten in het congres over de forensische zorg in de gevangenis. Die zorg is voor verbetering vatbaar, zo blijkt herhaaldelijk uit rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving en wordt ook onderkend door de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK). Het gaat om de geestelijke gezondheidszorg tijdens detentie, de mogelijkheden voor het lokaal goed kunnen uitvoeren van een terbeschikkingstelling (tbs)-maatregel of een jeugd-tbs ook wel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)-maatregel.

Lees meer...

2e Kamerdebat klimaatverandering over financiën en juiste expertise

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - De gevolgen van klimaatverandering, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en de energievoorziening waren de centrale thema’s van het Tweede Kamerdebat over het klimaat in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Over het algemeen is men het erover eens dat er meer moet gebeuren om de eilanden met dit belangrijke vraagstuk te helpen. Maar tegelijk leeft het bewustzijn dat oplossingen die in Nederland werken, niet altijd de beste keuze zijn in het Caribisch gebied. ,,Caribbean problems need Caribbean solutions”, zoals Klimaat en Energieminister Rob Jetten zei.

Lees meer...

Toch blijft aandeel Curaçao in regio onveranderd 2%

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het belang en daarmee de afhankelijkheid van het toerisme is op Curaçao toegenomen van 8,1 procent in 2005 en 14,9 procent in 2015 tot circa 25 procent vandaag de dag.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.