Aqualectra: Inning van belang gezien ambitieus investeringsplan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inmiddels is een betalingsregeling getroffen met de overheid en ziet het debiteurenplaatje van Aqualectra er een stuk beter uit, maar de strijd van het nutsbedrijf tegen wanbetaling in zijn algemeenheid gaat onverminderd door.

AqualectraOp het moment dat het Antilliaans Dagblad enige tijd terug contact had met de water- en stroomproducent, vooral over het incasso- en boetebeleid, was de situatie aldus: hoewel huishoudelijke klanten bijna 90 procent van de klantenportefeuille van Aqualectra vormen, was (slechts) 52 procent van het openstaande debiteurensaldo aan hen toe te schrijven. De klantengroepen met de hoogste debiteurensaldi waren de industriële afnemers van water en stroom en op dat moment de publieke sector; samen vormen ze nog geen 1 procent van het totale klantenbestand van Aqualectra, maar ze waren eerder dit jaar wel goed voor 26 procent van het debiteurensaldo.
Nogmaals, de situatie van de overheid is ten opzichte van begin dit jaar aanzienlijk rechtgetrokken, toch roept het de nodige vragen op. Vragen die deze krant voorlegde aan Neysa Isenia, officieel chief financial officer (cfo) maar de facto momenteel de enige bestuurder-directeur bij Aqualectra.
De industrie en publieke sector zijn de grotere klanten en, zoals Isenia duidelijk maakt, ‘klanten waarbij het landsbelang soms groter is dan Aqualectra’s vennootschappelijke belang om direct te innen en/of over te gaan tot opschorting van levering’. ,,De meeste van deze klanten hebben ook een betalingsregeling lopen.”
De netto uitstaande debiteuren zijn in 2022 opgelopen tot wel bijna 150 miljoen (een kwart van de omzet). In 2023 is dit weliswaar gedaald tot 115 miljoen (20 procent van de omzet). En voor 2024 wordt intussen rekening gehouden met een stuk lager bedrag, mogelijk zelfs onder het pre-covidjaar 2019, toen het ging om 85 miljoen. Maar het gaat daarbij telkens om grote sommen geld.
Brengt dit de cashflow/liquiditeitspositie van Aqualectra in gevaar, of kan dit op een bepaald moment gevaar opleveren?, is een vraag die deze krant stelt. ,,Gezien de ambitieuze investeringsbegroting van Aqualectra, is het innen van het openstaande debiteurensaldo van groot belang. Vorig jaar is een relatief goed jaar geweest voor onze debiteurenafdeling, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dit ging gepaard met een stringent beleid. Makkelijk was het niet. Er melden zich nog steeds dagelijks klanten met grote financiële zorgen en/of sociale problemen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Aqualectra werkt daarom nauw samen met het ministerie van SOAW (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) om deze gevallen zo goed mogelijk op te vangen.”
Opvallend is het verschil in betalingsgedrag tussen huishoudens (burgers) en bedrijven/organisaties. Er zijn ruim 172.000 huishoudelijke klanten, meer dan 20.000 commerciële klanten, 634 afnemers in de publieke sector en 403 industriële klanten. Huishoudens nemen het grootste percentage debiteuren voor hun rekening - méér dan de helft. Bij commerciële klanten is dat 22 procent. Industriële afnemers zijn verantwoordelijk voor 17 procent van de schulden aan Aqualectra. En binnen de publieke sector was dat tot voor kort bijna een tiende (dit aandeel is in verband met de betaling door de overheid flink afgenomen, red.). Maar hoewel de industrie en publieke sector qua aantallen veel minder zijn, gaat het uitgedrukt in geld om veel hogere bedragen.
,,Aqualectra’s inningsproces begint bij de factuurdatum”, legt Isenia uit. De vervaldatum van alle facturen is veertien dagen na de factuurdatum. ,,In die tussentijd worden er herinneringen gestuurd en Aqualectra kan op of na de vervaldatum op elk moment de levering opschorten.”
Voor bepaalde klanten maakt Aqualectra een uitzondering, aldus de cfo. ,,Dat geldt met name voor klanten in de publieke sector, waar opschorting van levering bijvoorbeeld een gevaar kan zijn voor de openbare orde.”
Isenia: ,,Wat óók opvallend is, is dat het debiteurensaldo voor waterrekeningen langer openstaat dan dat van elektra. Aqualectra sluit namelijk water als laatste af.” Ook hebben de opgelopen betalingsachterstanden gedurende de covidperiode met name met waterconsumptie te maken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.