Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onverdeelde nalatenschappen, met name in de vorm van verlaten huizen en percelen, zijn een bekend fenomeen op Curaçao. Hoewel volgens de wet alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer en het onderhoud hiervan, wordt niet zelden deze verantwoordelijkheid niet genomen.

OnverdeeldeboedelsBijvoorbeeld omdat een of meer van de erfgenamen niet meewerken.
Dat deze impasses vervelende gevolgen kunnen hebben, zien de advocaten Melrose Bloem en Simona La Fleur - gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en (langdurig) onverdeelde boedels - regelmatig in de praktijk. Daarom bundelden zij hun krachten en organiseerden zij vorig weekend een goed bezochte consultatiesessie - in hartje Punda - voor geïnteresseerden.
,,Voorkomen dient te worden dat dit fenomeen een wijdverspreide zorg wordt op Curaçao, waarbij kostbaar erfgoed verloren gaat en eigendommen veranderen in broeinesten voor problemen”, zo vindt het tweetal. De advocaten benadrukken dat er sinds 2007 wetgeving is, die mogelijkheden biedt om de impasse rond dergelijke problemen te doorbreken.
,,Dat houdt in dat een belanghebbende een gerechtelijke procedure kan entameren om toewijzing of overdracht van het terrein of pand te vragen”, zo legt La Fleur uit. Als de rechter in het voordeel van de verzoeker(s) beslist, dan kan dit onder meer verwaarlozing, waardevermindering en overlast voorkomen.
Individueel loodsten de twee advocaten zaterdag de aanwezige belanghebbenden dan ook door de stappen die ze kunnen nemen om hun rechten te waarborgen.
Belanghebbenden in dit soort zaken kunnen verschillende partijen zijn, zoals eigenaren, erfgenamen of derden, bijvoorbeeld buren. Maar ook de overheid zou als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.
Potentiële geschillen die rond onverdeelde boedels kunnen ontstaan, zijn bijvoorbeeld wanneer mede-eigenaren of mede-erfgenamen niet meewerken aan een oplossing. Daarnaast kunnen derden nadelige effecten ondervinden van verwaarloosde woningen, braakliggende terreinen en andere ongewenste gevolgen. Deze kwesties kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor belanghebbenden. Het is volgens Bloem en La Fleur dan ook cruciaal dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en mogelijkheden om deze kwesties te voorkomen, of aan te pakken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.