Ondertekening hoofdlijnenakkoord laat langer op zich wachten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Isla-vakbond Apri wordt niet zenuwachtig nu de onderhandelingen tussen overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en beoogd exploitant Caribbean Petroleum Refinery (CPR) van de groep-Giusti langer duren dan vooraf ingeschat.

Isla,,Op basis van onze ervaring en ook de informatie die wij van RdK ontvangen, hebben wij er begrip voor dat de onderhandelingen iets langer kunnen duren”, zegt Gherrel Remilia tegen het Antilliaans Dagblad. Hij is voorzitter van de Asosiashon Pa empleadonan staf di Refineria Isla, de vakbond voor het stafpersoneel.
Wel zijn de bonden in afwachting van een update binnenkort van de zijde van RdK en de regering-Pisas. ,,Dit zal ons een nauwkeurigere indicatie geven van hoe vergevorderd de onderhandelingen over de Heads of Agreement (HoA) zijn en ook hoe het ervoor staat met de aanpassing van de milieuwetgeving.”
Remilia benadrukt dat ‘het uiteindelijk gaat om het belang van het welzijn van het land’. ,,Er is dus geen reden om géén ruimte te geven om de onderhandelingen met een goed resultaat af te ronden.”
Aanvankelijk was het de verwachting en de bedoeling om de HoA met het als ‘preferred bidder’ geselecteerde CPR eind augustus af te ronden en te tekenen. Later werd de verwachting uitgesproken dat dit in de eerste week van september, mogelijk de tweede week van die maand, zou plaatsvinden. Inmiddels is alweer een week van oktober voorbij.
Toch maakt dit Apri niet ongerust en wordt RdK de tijd en de ruimte geboden. De collega’s van vakbond PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao), die vooral de werklieden van de raffinaderij vertegenwoordigt, staan volgens Apri-voorman Remilia op hetzelfde standpunt.
Wat momenteel de meest heikele punten zijn die de ondertekening van een HoA nog niet mogelijk maakten is niet bekend. De RdK-directie doet daar geen publieke mededelingen over en ook de regering van premier Gilmar Pisas (MFK) is al geruime tijd zwijgzaam. Wel verwacht RdK spoedig met informatie naar buiten te kunnen komen.
Begin vorige maand verklaarde interim-directeur Patrick Newton dat partijen op dat moment ‘in de laatste fase’ zaten wat betreft het hoofdlijnenakkoord, waarna nog het goedkeuringsproces volgt, te weten: het bestuurs- en raadsbesluit (directie en raad van commissarissen RdK), de accordering door de Raad van Ministers (RvM) en goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering (AvA van RdK) en ten slotte de gouverneur.
,,Daarna onderhandelen we verder om te komen tot de ‘final lease & government agreements’. Het is pas dán, maar wel vóór de ondertekening van deze final agreements, dat de Proof of Funds (PoF) gegarandeerd moet zijn”, verklaarde Newton een maand geleden. Met deze PoF moet CPR zeker kunnen stellen over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken voor investeringen in de revisie en herstart van de raffinaderij.
Behalve de HoA speelt ook de milieukwestie. Na het meest recente vonnis in de zaak van stichting Clean Air Everywhere Foundation tegen het Land, op 19 juli jongstleden, leggen de vakbonden zelf ook veel nadruk op het tijdig en inhoudelijk correct in orde brengen van adequate milieuwetgeving. Dat is een race tegen de klok, gezien het traject dat daarvoor moet worden afgelegd voordat uiteindelijk de Staten ermee instemmen.
Maar volgens Remilia hebben de regering en het parlement nog even de tijd, want voordat de Isla met CPR als nieuwe exploitant daadwerkelijk van start kan gaan is er eerst een grondige revisie nodig, waarmee makkelijk vier tot zes maanden zijn gemoeid. Dat geeft de autoriteiten de nodige ruimte.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.