FIU over hoe om te gaan met sancties

Van onze redactie
Willemstad - Het controleren of een cliënt voorkomt op een sanctielijst behoort een vast onderdeel te zijn van het cliëntenonderzoek dat dienstverleners moeten uitvoeren voordat wordt aangevangen met de dienstverlening.

Fiu2Dat laat de FIU Afdeling Toezicht weten in de nieuwsbrief. FIU staat voor Financial Intelligence Unit en is de opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het onderwerp is extra actueel in verband met de internationale sancties tegen Rusland.
,,De laatste weken zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de Sanctiewet- en regelgeving; er zijn veel nieuwe sancties bijgekomen en er is al veel over geschreven in de media.” Zo meldt FIU. Middels de nieuwsbrief wil de toezichthouder dienstverleners informeren over de gevolgen van de sancties voor hun organisatie.
Op grond van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) is de afdeling de toezichthouder op de navolgende beroepsgroepen: makelaars; handelaren in voertuigen; handelaren in edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen; handelaren in bouwmaterialen; advocaten; (kandidaat-)notarissen; accountants; belastingadviseurs; overige juridische, fiscale en administratieve dienstverleners (waaronder de administratiekantoren).
,,Omdat in deze periode zeer frequent de sanctielijsten aangepast worden is het niet zinvol om een overzicht te geven van welke personen, landen of organisaties die onderwerp zijn van sanctionering”, vervolgt FIU.
In de nieuwsbrief wil de toezichthouder ingaan op wat de dienstverlener dient te doen in het kader van de sancties. ,,Indien u constateert dat een cliënt voorkomt op een sanctielijst is het verboden om een transactie met die cliënt te verrichten. Daarnaast heeft u de verplichting om dit te melden aan het meldpunt van de FIU Curaçao.”
Dat moet gebeuren door een melding te doen in het meldsysteem Go-AML waarbij de dienstverlener meldt op grond van de objectieve indicator ‘een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een (rechts)persoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctieverordening vastgestelde lijst’. ,,Deze melding dient onverwijld (binnen 48 uur) te gebeuren.”
Omdat een sanctielijst aan veranderingen onderhevig is, kan het zijn dat de dienstverlener reeds een zakelijke relatie heeft met een cliënt die, na het aangaan van de zakelijke relatie, op een sanctielijst is geplaatst.
Daarover zegt FIU: ,,Als dienstverlener heeft u de verplichting om uw zakelijke relaties te monitoren en daarbij onder meer te kijken of de primaire beoordeling bij het cliëntenonderzoek nog steeds correct is. U dient bij het monitoren dus ook te kijken naar de sanctielijsten.”
Indien dan blijkt dat de cliënt op een sanctielijst is opgenomen dient de relatie te worden beëindigd en dient eveneens een melding te worden gedaan bij het meldpunt van de FIU Curaçao.
Voor meer informatie zie onderstaande website.
www.fiucuracao.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).