Geld gebruikt voor CBA en Categorie-I-status

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de luchtvaartveiligheidsheffing op passagiers’ is vooral nodig om met de inkomsten een fonds te creëren waarmee op structurele wijze voldaan kan worden aan de vereisten van de Federal Aviation Administration (FAA). Hiermee is Curaçao weer een stap dichter bij het verkrijgen van de Categorie-I-status.

F03 OPLuchtvaartheffing fonds 2Er moet vooral voldaan worden aan de zogenoemde ‘licensing and certification obligations’, oftewel licentie- en certificeringsverplichtingen, waarvoor personeel continu getraind moet worden. De heffing bedraag 4,50 gulden en de geschatte inkomsten zijn gebaseerd op een passagiersaantal van 820.000 per jaar. Dit komt neer op extra inkomsten van 3,7 miljoen gulden. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), stelt er gisteren in de Staten gelijk bij, dat er grote kans is dat vanwege Covid-19 dit jaar dit aantal passagiers nog niet gehaald wordt.
Verder legt hij uit: ,,Er moeten specialisten aangetrokken worden bij de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA). Er zijn er negen nodig bij de 18 of 19 die er al zijn. Deze mensen moeten getraind blijven en dat gebeurt vaak in het buitenland.” Hier is een bedrag van 1,3 miljoen gulden voor nodig, dat al op de begroting gereserveerd staat.
In 2011, toen hij ook minister was, werd er een audit uitgevoerd door de FAA waarna de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) van de Categorie-I-status degradeerde naar Categorie-II. Nadeel van deze status is dat lokale vliegmaatschappijen geen Amerikaanse bestemmingen mogen aandoen. De minister benadrukt in zijn presentatie in de Staten, dat het gaat om de supervisie-kwaliteit van CBA en niet om de luchthaven zelf. Met de inkomsten uit de zogenoemde luchtvaartveiligheidsheffing, oftewel ‘passenger safety overflight charge’ (PSOC), kan de supervisie van CBA structureel verbeterd worden. Want, zo legt Cooper nader uit: ,,Het gaat vooral om de scholing van personeel, trainingen en de reiskosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Dit is een continu proces waar ook structureel geld voor nodig is en waarmee aan de veiligheidsstandaarden van de FAA, maar ook van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) voldaan kan worden.”
De minister vervolgt met te stellen dat voor de ICAO aan 19 standaarden voldaan moet worden en dat hierop gecontroleerd wordt in alle lidstaten. Curaçao valt onder het lidmaatschap van het Koninkrijk. De FAA auditeert landen op drie van deze 19 standaarden, maar gaat hier vervolgens veel dieper op in dan de ICAO.
Deze drie standaarden zijn weer onderverdeeld in acht onderdelen die door de FAA onderzocht worden. De minister noemt al deze acht punten, maar staat bij één specifiek punt stil, omdat de inkomsten uit de nieuwe wetgeving specifiek voor dit punt bedoeld zijn. En dit onderdeel is dus de licentie- en certificeringsverplichting.
De minister vertelt nog dat CBA eerder geld ontving van de Curaçao Airport Holding (CAH) waarmee bepaalde kosten gedekt konden worden. Deze financiering is volgens hem gestopt omdat het niet zou passen binnen de corporate governance van de holding. Cooper geeft aan hier nog wel nadere informatie over te willen hebben. Verder stelt hij vast dat er verschillende wetten en daaraan verbonden Landsbesluiten moeten worden ontworpen. ,,Maar dit loopt in de goede richting. In maart of april is deze wetgevingsbundel klaar voor de gang naar Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), Sociaal-Economische Raad (SER) en Raad van Advies (RvA), om vervolgens in de Staten behandeld te kunnen worden.”
Nadat de minister nog enkele antwoorden heeft gegeven op Statenvragen is de wet ‘wall-to-wall’ aangenomen en feliciteert de Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) niet alleen minister Cooper, maar ook voormalig VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR).
‘Corona proces vertraagd’
De voormalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) geeft in een reactie in de Staten aan dat vooral de coronacrisis roet in het eten heeft gegooid van het proces om de Categorie-I-status terug te krijgen. Er zijn nog wel wat vragen die zij heeft voor de minister, want in 2021 zou er weer een audit plaatsvinden van de ICAO. Zij wil weten wanneer dit gebeurt. De minister geeft hier uiteindelijk geen antwoord op. Er zou ook een ‘corrective action plan’ opgesteld worden. ,,Hoe ver staat het hiermee?”, aldus Jesus-Leito. Hier komt eveneens geen antwoord op. Ook vraagt zij wanneer de extra benodigde specialisten in dienst komen van de CBA. Cooper legt uit dat er al een wervingsproces gestart is omdat bekend geworden is dat er 1,3 miljoen gulden hiervoor op de begroting staat.
Tot slot leidt de wet voor een extra heffing, tot protesten van organisaties die in het toerisme en de luchtvaart werken. Want Curaçao dreigt zich volgens hen uit de markt te prijzen. De ex-minister, maar ook andere Statenleden, willen hier een reactie op van de minister. De huidige VVRP-minister legt uit dat het een kwestie is van goed communiceren. ,,Het gaat om geld dat nodig is in ieders belang, voor een veiliger luchtvaart.”
Verder willen Statenleden weten hoe de inkomsten precies geadministreerd worden. Daarover legt Cooper uit dat het geld geïnd wordt door Curaçao Airport Partners (CAP). Deze bestemmingsheffing gaat vervolgens naar de kas van de overheid die het direct stort in het fonds. In de wet staat precies beschreven hoe hier dan weer de controle op uitgeoefend wordt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.