Staten hebben grote behoefte aan richting en beleid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende Statenleden hebben er gisteren op aangedrongen dat de regering zo snel mogelijk met nota’s van wijziging komt op de begroting die op dit moment in de Staten behandeld wordt.

paulettaOp die manier kan toch enigszins duidelijk worden in welke richting de regering denkt. Ook wordt er nog steeds schande van gesproken dat de ministers, naar nu blijkt in een Raad van Ministers (RvM)-vergadering, hebben afgesproken niet aanwezig te zijn in de Staten. Overigens geeft Statenlid Sheldry Osepa van coalitiepartij PNP aan dat ‘zijn’ ministers wel bereid waren aanwezig te zijn. ,,Ik snap wel dat de regering uiteindelijk met één mond wil spreken en daarom alle ministers hebben aangegeven niet naar de vergadering toe te komen.”
Vooral de oppositie voert aan dat met de aanwezigheid van ministers en hun antwoorden in elk geval wat zicht zou zijn gekomen op de beleidsrichting van deze regering. Er is dan weliswaar geen regeerprogramma, wat doorgaans na 100 dagen regeren wel op tafel moet liggen, maar er is een regeerakkoord waar de ministers zich op kunnen baseren. De voormalige Statenvoorzitter, Ana Maria Pauletta (PAR), wijst erop dat er indertijd een ‘gentlemen’s agreement’ is getekend tussen Staten en kabinet en dat hierin afgesproken is dat ministers ook in de centrale commissievergadering over de begroting aanwezig zijn. ,,Deze afspraak moet gerespecteerd worden. Maar begrijpelijk gaat het hier om een begroting die niet het regeringsbeleid reflecteert, maar het mag om deze reden geen gewoonte worden in de komende jaren”, aldus Pauletta. Steven Martina (MAN) vindt dat het op z’n plaats was geweest als ook de Staten, net als het College financieel toezicht (Cft) en de Raad van Advies (RvA) door de regering was ingelicht over het feit dat er een nota van wijziging komt of een suppletoire begroting. ,,Elke nieuwe regering zit in hetzelfde schuitje. Dan past de nieuwe regering in elk geval in grote lijnen de begroting aan om de beleidsrichting aan te geven. Dat is nu niet gebeurd, maar de begroting is wel aan ons aangeboden met de handtekening van de huidige minister. Dan mogen we ervan uitgaan dat de regering toch enigszins achter de begroting staat.”

Toch nog beetje inhoudelijk
Giselle Mc William kreeg gisteren hoop: ,,Maandag bracht niemand iets inhoudelijks in over de begroting. Vandaag is dat ietsje meer.” Osepa was kritisch naar ‘zijn’ regering en de smart bushalte die bij het Radulphus College is geplaatst. ,,Ik was op die dag op de Juan Pablo Duarte-school in Buena Vista. Ik had daar graag die moderne bushalte gezien, waar wifi is en jongeren hun telefoon kunnen opladen. Ik heb vragen over het openbaar vervoer. Zonder goed openbaar vervoer kunnen mensen niet naar hun werk, en dus staat dit sociale en economische ontwikkeling in de weg. Er staat 7 miljoen gulden op de begroting voor ABC busbedrijf. Toch rijden er een heleboel kleine busjes die veel geld vragen van de mensen. Ik zou de kleine busjes ook bij ABC willen betrekken. Het doet me pijn om te zien hoe er met het openbaar vervoer wordt omgegaan.”
Maria Nita (MFK) wil vooral aandacht voor landbouw, veeteelt en visserij. ,,We moeten zelfvoorzienend worden en dat wil ik graag terugzien in de begroting.”
Zita Jesus-Leito (PAR) had het over de openbare begraafplaatsen. Daar moet meer geld voor uitgetrokken worden. Tot slot kwamen de straathonden nog aan de orde. Twee Statenleden benoemen dit als probleem. Osepa stelt: ,,Toeristen hebben er last van en maken er opmerkingen over. Zo wordt ons eiland internationaal neergezet. Er moet geld komen voor de stichtingen die zich hiermee bezighouden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.