Uitbetaling salarissen, maar nog geen structurele oplossing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het personeel van Stichting GGz Curaçao krijgt, als alles goed is, vandaag hun salaris overgemaakt.

beslagDat verklaart algemeen directeur Henk Kamsteeg op vragen van deze krant. ,,Op Facebook zien we nu dat beslag is opgeheven. Officieel nog niets gehoord. Maar we hebben nu contact met de Sociale Verzekeringsbank SVB over uitbetaling. Het personeel zal dus woensdag hun salaris overgemaakt krijgen.”
Het waren sinds eind vorige week intensieve dagen, met veel onzekerheid. Voor de werknemers, die gisteren uit protest de straat op gingen, maar ook voor de leiding. De Belastingdienst had bij de SVB beslag laten leggen op de zorgbudgetten van de zorgstichtingen die nog uitstaande schulden hebben. Daardoor was er onvoldoende liquiditeit om aan de salarisverplichtingen te voldoen. Daarvoor is zo’n 1,9 miljoen gulden nodig.
Maar omgekeerd heeft het Land, namelijk het ministerie van Justitie, ook een schuld aan de GGz: van 2,1 miljoen. Na een uitvoerig gesprek maandag met Ontvanger Alfonso Trona volgde gisterochtend spoedoverleg met onder meer de Financiënminister, Javier Silvania (MFK).
,,Na de vergadering vanochtend wilde de minister van Financiën onze bankafschriften zien”, legt de GGz-directeur uit. ,,Dat was uiteindelijk ook niet genoeg. ‘s Middags bezoek van SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau) gehad. Die hebben alles bekeken en de minister van info voorzien.”
Wat daarvan de uitkomst is, werd niet formeel gecommuniceerd. Maar op Facebook publiceerde Silvania dat de minFin heeft aangekondigd opdracht te hebben het beslag weg te nemen bij Capriles Kliniek. De werknemers kunnen eind van de maand hun salaris ontvangen.
Hiermee is voor de maand oktober een oplossing gevonden. Hoe het met de komende maanden moet, is vooralsnog onbekend. De belastingschuld blijft, de vordering op Justitie ook, evenals het in de ogen van GGz ontoereikende zorgbudget dat via SVB wordt toebedeeld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.