Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de tarieven van het Curaçao Medical Center (CMC).

NZa logoHet Nederlandse instituut wordt hierin bijgestaan door de Curaçaose zorgautoriteit in oprichting, die als het ware meeloopt. Dat bevestigt minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK).
De conclusies van de NZa zullen niet vrijblijvend zijn. Op dit moment beschikt de Curaçaose zorgautoriteit in oprichting, die onder Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) valt, niet over de expertise om maximumtarieven vast te stellen op basis van periodiek kostenonderzoek. De NZa heeft in dat kader ook de regie in het onderzoek. Door over de schouders van de Nederlandse evenknie mee te kijken wordt er aan capaciteitsontwikkeling gedaan. Vanwege de urgente financiële problematiek in de ziekenhuiszorg is het de bedoeling dat het onderzoek zo snel mogelijk aanvangt. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de officiële opdrachtgever.
Het CMC kampt sinds de oprichting in 2019 met tekorten. De oorzaak hiervan ligt volgens het ziekenhuis onder meer bij de ziekenhuistarifering die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toepast. Het zorgbudget van 184,5 miljoen gulden dat in 2021 aan het CMC is toegekend is ontoereikend op een begroting van 206 miljoen gulden. Om de kosten toch te kunnen beheersen heeft het CMC per 1 oktober de electieve zorg van SVB-patiënten stopgezet. De Inspectie voor de Volksgezondheid meent echter dat deze bezuinigingsmaatregel niet gerechtvaardigd is. Het ziekenhuis is gesommeerd uiterlijk maandag de electieve patiëntenzorg te hervatten.
Ondertussen zit het CMC met overheidsaccountantsbureau Soab en de ministeries van Financiën en GMN om de tafel om tot een oplossing te komen voor het financieringstekort. Gisteren meldde minister van Financiën Javier Silvania (MFK) op Facebook dat het CMC de gevraagde informatie ten behoeve van de financieringsaanvraag voor electieve zorg heeft gestuurd. Ook heeft het kabinet-Pisas een nieuw team van deskundigen aangesteld om een verbeterd plan van aanpak ter minimalisering van de financiële verliezen van het ziekenhuis te formuleren. Bij het nieuwe plan wordt er rekening gehouden met het commentaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De directeur Koninkrijksrelaties stelde namens staatssecretaris Raymond Knops dat het door Pietersz-Janga ingediende plan ‘nog weinig reeds concreet ingevulde maatregelen bevat’. Wel worden meerdere ‘verkenningen’ aangekondigd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.