Ex-directeur start zaak tegen oud-werkgever

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig Ennia-directeur Reinald ‘Reintje’ Curiel is een rechtszaak begonnen tegen zijn voormalige werkgever, die in verband met de noodregeling sinds medio 2018 wordt bestuurd door de Centrale Bank CBCS.

Het bericht wordt desgevraagd niet ontkend, maar Curiel zelf en zijn advocaat weigeren tot nu toe enige informatie te verstrekken. Volgens een publicatie in de Vigilante zou de zaak betrekking hebben op het niet nakomen door Ennia van de overeengekomen uitbetalingsregeling.
Curiel zou een voorschot willen op wat het verzekeringsbedrijf hem verschuldigd zou zijn. De procedure zou zijn aangespannen door hem als natuurlijk persoon en zijn in 2011 opgerichte vennootschap Reynhoff bv, die adviezen verstrekt op het gebied van ‘Investments, Finance & Management’.
enniaDe 65-jarige Curiel was in juli 2018 de enige van het toenmalige managementteam van de Ennia-verzekeringsgroep die van de CBCS, in verband met de noodregeling, mocht aanblijven. Bij de werkmaatschappijen - Ennia Caribe Leven, Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg - was naast de CBCS ook Reinald Curiel ingeschreven als directeur. De (overige) statutair-directeuren moesten aftreden. Behalve de directeuren kregen ook alle commissarissen ontslag aangezegd door de Centrale Bank.
Curiel kreeg later op directieniveau versterking van financieel expert Lesley-Ann Harms-Brodie. In juni 2020 echter, werd de werkrelatie met Curiel als ceo en cco van de Ennia-werkmaatschappijen beëindigd. Officieel heette dat intrekking van het procuratiehouderschap/directeurschap. Dat gebeurde op 23 juni, overigens een dag nadat de machtiging was ingetrokken van de door de CBCS aangestelde commissarissen Faroe Metry en Dave Liqui-Lung.
Harms-Brodie, die inmiddels cfo was geworden, werd daarmee de enige andere procuratiehouder. Harms-Brodie werd verzocht om de werkzaamheden van Curiel over te nemen totdat het managementteam weer een volledige bezetting had. Kort daarop werd zij ceo en Brian Tjong-Ayong cfo; beiden in de functie van procuratiehouder.
Intussen ging het Curiel privé niet bepaald voor de wind. Want in juli vorig jaar werd bekend dat de voormalige Ennia-directeur een rechtszaak van Girobank tegen hem had verloren. In verband met een hypothecaire overeenkomst die hij niet nakwam moest Curiel zo’n 1,8 miljoen gulden betalen.
Uit de stukken bleek dat de procedure al sinds in augustus 2019 liep. In april 2015 had de toenmalige cco van de verzekeringsmaatschappij een ‘commitment letter’ met de Girobank getekend voor een hypothecaire lening van bijna 1,6 miljoen. Na juli 2018 heeft hij vrijwel geen betalingen meer verricht. Er volgden sommatiebrieven in januari en februari 2019 en verlof om conservatoir derdenbeslag te leggen onder de werkgever/opdrachtgever van Curiel. Uiteindelijk heeft de Girobank geprobeerd via de notaris zijn privéwoning openbaar te verkopen.
Medio augustus 2021 was Curiel opnieuw in de publiciteit; ditmaal in verband met een opiniebijdrage ‘Een eerste reactie op uitlatingen van CBCS (José Jardim)’, onder meer in het Antilliaans Dagblad, waarin hij forse kritiek uitte op de Centrale Bank in verband met - toen nog - het voornemen tot verkoop van Ennia-bezittingen zoals Banco di Caribe en de gronden te Mullet Bay op Sint Maarten.
In een aankondiging liet hij de krantenredacties weten dat dit het eerste deel was. ,,Er zullen nog meer reacties omtrent de positie van Ennia en de rol van de Centrale Bank in dezen volgen”, zo liet Curiel weten. Het bleef echter bij deze ene opiniebijdrage.
De Centrale Bank liet daarop weten kennis te hebben genomen van het opiniestuk en stelde ‘geen aanleiding’ te zien ‘om inhoudelijk in te gaan op uitlatingen van ex-bestuurders van Ennia die aansprakelijk zijn gesteld in verband met onrechtmatige daden die hebben geleid tot het uitspreken van de noodregeling over Ennia’.
In het opiniestuk van Curiel vraagt hij zich hardop af hoe het mogelijk is dat ‘de CBCS verkoop van bezittingen voorstaat, dus een uitholling van de waarde van de groep, en tegelijk zegt de belangen van polishouders te behartigen’. De CBCS stelde daarop dat ze koersvast blijft ‘bij haar werk aan de herstructurering van Ennia in het belang van de polishouders’.
Nu staan Curiel en zijn voormalige werkgever vermoedelijk volgende maand bij de rechter tegenover elkaar, omdat hij Ennia (en dus de Centrale Bank) ervan beticht zich niet te houden aan de afgesproken betalingsregeling. Hijzelf weigert elk commentaar. Dat geldt ook voor zijn advocaat Olga Kostrzewski, die het verzoek om nadere informatie met haar cliënt zou bespreken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.