Overleg partijleiders en electorale raad

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tien dagen voor de verkiezingen neemt het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgwekkend toe. Het team van Epidemiologie zal daarom de leiders van de politieke partijen uitnodigen voor een overleg.

F19 Verkiezingen 2016Want de verkiezingsdag zelf, vrijdag 19 maart, maar ook de campagnedagen die daaraan vooraf gaan, bevatten alle ingrediënten voor een superspread-event. ,,De kans dat veel mensen tegelijkertijd besmet raken is heel groot”, zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren tijdens een op het laatste moment ingelaste persconferentie. Inzet van het overleg is dat de verkiezingen voor een nieuw parlement doorgaan, maar op een veilige manier, zonder gezondheidsrisico’s voor de bevolking. ,,Het is een groot evenement met veel partijen, veel bijeenkomsten en veel locaties”, aldus de epidemioloog.

Doel van de bespreking is om duidelijk te maken hoe groot de uitdaging is en de leiders van de politieke partijen bewust te maken van de urgentie om aan de voorzorgsmaatregelen te voldoen. Gerstenbluth: ,,Dat is in deze fase cruciaal. Het is belangrijk dat alle politieke partijen ervan doordrongen zijn dat zij maximaal hun best moeten doen in belang van de veiligheid en gezondheid van de bevolking.”

Alles is eraan gelegen om ervoor te zorgen dat kan worden voldaan aan een fundamenteel recht van de mens, het kiezen van de volksvertegenwoordiging. Maar tijdens de campagne en op de dag zelf zullen partijen en kiezers moeten voldoen aan voorwaarden om besmettingen te voorkomen. Het worden dus andere verkiezingen dan gebruikelijk. Met in ieder geval minder mensen bij elkaar en zonder harde muziek. Gerstenbluth: ,,We moeten zo veel mogelijk voorkomen dat te veel mensen samenkomen bij de partijkantoren. De verkiezingen mogen niet uitgroeien tot een superspread-event. Dat kan echt niet. We hebben het virus een jaar lang goed onder controle weten te houden. Dat zou dan allemaal voor niets zijn geweest.” Dus zal gezocht worden naar een coronaverantwoorde vorm van de verkiezingen.


Vier uur vrij om te stemmen

Werknemers die stemgerechtigd zijn hebben op vrijdag 19 maart recht op vier vrije uren met behoud van loon. Dit geldt niet voor personeelsleden die op de verkiezingsdag op een andere manier al vier uur achter elkaar vrij hebben.

De stemkantoren zijn 19 maart geopend van 8.00 uur tot 19.00 uur. De werkgever moet uiterlijk een week voor de verkiezingsdag laten weten welke uren de werknemers de gelegenheid krijgen om te gaan stemmen, zo maakte de regering gisteren officieel bekend.

De verlofregeling geldt dus niet voor wie bijvoorbeeld nachtdienst heeft vanaf 23.30 uur of avonddienst vanaf 15.30 uur. Kiesgerechtigden die zijn opgenomen in een inrichting moeten, tenzij er medische bezwaren zijn, ook in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen.

Werkgevers die deze verplichting niet nakomen kunnen op basis van artikel 132 van het Kiesreglement Curaçao worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van hooguit een maand of een geldboete van maximaal 1.000 gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).