GI-RO Settlement Holding opgericht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het doen van uitbetalingen aan de deposanten van de noodlijdende Girobank nv en de voortgang van de gecontroleerde afwikkeling ervan is gisteren ‘een belangrijke stap gezet’. Aldus de Centrale Bank CBCS.

F03 Uitbetaling deposanten Giro nabijDe CBCS heeft in samenwerking met de regering van Curaçao een oplossing uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst die is ondertekend door de CBCS, het Land en een nieuwe, door het Land opgerichte, vennootschap genaamd GI-RO Settlement Holding nv.

Deze laatste is speciaal opgericht om de uitstaande leningen van Girobank te beheren en te innen en de opbrengsten daaruit te gebruiken voor uitbetalingen aan de deposanten van de bank, die in 2013 in de problemen raakte. GI-RO Settlement zal over de uitstaande leningen kunnen gaan beschikken door middel van het aanvragen van een rechterlijk verlof.

Met het oog op de gecontroleerde afwikkeling van Girobank heeft Nederland zich op 18 december bereid verklaard onder voorwaarden een lening te verstrekken aan het Land Curaçao. Na het verkrijgen van instemming van de rechter zal de lening van Nederland met tussenkomst van het Land aan GI-RO Settlement worden verstrekt.

Daarmee kan GI-RO Settlement versneld uitbetalingen doen aan de deposanten van Girobank. ,,Naar verwachting zullen met die gelden veruit de meesten van de ruim 2.000 deposanten die nog een tegoed hebben dat onder het moratorium valt, volledig kunnen worden voldaan”, meldt de CBCS. ,,Voor enkele tientallen resterende deposanten zal dat niet het geval zijn.”

De lening van Nederland zal worden afgelost uit de opbrengsten die GI-RO Settlement verkrijgt uit het beheer en de inning van de leningen van Girobank. Daarna zal GI-RO Settlement bij voldoende opbrengsten verdere uitbetalingen aan de resterende deposanten doen.

Zoals eerder gemeld wordt voortgegaan met de afbouw van de activiteiten van Girobank. Geleidelijk zullen de filialen worden gesloten en zullen de ATM’s buiten werking worden gesteld. Een sluiting of buitenwerkingstelling zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt.

,,Hierbij zal rekening worden gehouden met deposanten die nog niet over een rekening bij één van de andere commerciële banken beschikken”, zo wordt aangekondigd. De deposanten van Girobank worden geadviseerd een rekening te openen bij één van die banken. Voor het personeel van Girobank wordt een sociaal plan opgesteld.

Deposanten van Girobank ontvangen in het begin van het nieuwe jaar een brief met meer detailinformatie over uitbetalingen en de administratieve afhandeling van hun rekeningen. Kredietnemers dienen hun rente- en aflossingsverplichtingen op de gebruikelijke wijze te voldoen. Wijzigingen hierin worden tijdig aan de kredietnemers gecommuniceerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).