Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er wordt op dit moment gewerkt aan de ‘uitgebreide school’, zo is gisteren in de Staten uitgelegd door Wladimir Kleinmoedig, sectordirecteur Onderwijs en Wetenschap.

schoolEr starten volgend jaar zes pilotprojecten waarbij samengewerkt wordt met de cultuur- en sportdepartementen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). ,,Integrale vorming is het doel, waarbij de voorschoolse educatie bij het funderend onderwijs betrokken wordt, evenals de naschoolse opvang. Er komt dan een verlengde schooldag waarbij de leerlingen niet alleen verdiepend bezig zijn met de leerstof, maar ook bijgespijkerd kunnen worden en bezig kunnen zijn met hun artistieke en sportieve ontwikkeling”, aldus de uitleg.
Het is een van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld, zo blijkt uit de uitleg gisteren in de centrale commissievergadering. Bij het eerste agendapunt was er maar een Statenlid dat vragen stelde, namelijk Elsa Rozendal (er was wel quorum). ,,Het heeft mij bevreemd. Het is een belangrijk onderwerp dus ik verwachtte wel wat meer participatie van mijn collega’s. Er is gesproken over de onderwijsagenda, de besteding van 30 miljoen euro die Nederland voor onderwijs uittrekt, het zonnepanelenproject en het vak ondernemerschap op scholen.”

Met het oog op het aansluiten op de arbeidsmarkt zijn in het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo) alle eindtermen aangepast, zo is onder andere naar voren gekomen. Ook het programma op havo en vwo is aangepast en daar wordt bijvoorbeeld het vak ondernemerschap (entrepreneurship) aan het curriculum toegevoegd. Ook bij de sbo-scholen (middelbaar beroepsonderwijs) moet het programma worden aangepast naar de vraag op de arbeidsmarkt. ,,Jongeren moeten ook gestimuleerd worden een vak te kiezen waarvoor werk is na afloop van de studie”, aldus Kleinmoedig die hierbij refereert aan het thema ‘Future of Work’.
De minister van OWCS, Eugene Rhuggenaath (PAR), heeft in de centrale commissievergadering bevestigd dat er inderdaad bezuinigd gaat worden in het onderwijs, maar dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft.
,,De bezuinigingen moeten komen, maar tegelijkertijd wordt er een efficiëntieslag gemaakt. Zo wordt naar de stichtingen gekeken die onder OWCS vallen. Deze worden op hun output geëvalueerd. Verder wordt nagegaan hoe de instellingen geclusterd kunnen worden, waardoor bijvoorbeeld bezuinigd kan worden op overheadkosten. Verder komen sommige taken die nu ondergebracht zijn bij een stichting, weer terug bij het ministerie. Bij het ministerie zelf wordt bezuinigd door te digitaliseren. Maar er wordt ook gewerkt aan een verhuizing naar een onderkomen van het Land, waarvoor geen of minder huur betaald hoeft te worden”, aldus de minister.
Verder wordt er op dit moment overleg gevoerd met de kleinere schoolbesturen om deze samen te brengen. Hiermee worden operationele kosten gedeeld, zonder dat overigens aan de identiteit van de schoolbesturen ingeboet hoeft te worden, zo verzekert Rhuggenaath. Op dit moment wordt een analyse uitgevoerd waarbij ook het aantal scholen en aantal leerlingen geëvalueerd wordt. Hier kan mogelijk een efficiëntieslag gemaakt worden door meer te clusteren. Tot slot, zo legt de minister uit, wordt nu gekeken naar het inrichten van faciliteiten zoals computerruimtes en sportzalen die door meerdere scholen gebruikt kunnen worden.

Projectplan 30 miljoen klaar...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).