CBCS: Ter bespoediging verbetering governance-structuur

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank CBCS heeft twee tijdelijke curatoren geplaatst bij Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU. Het ‘ingrijpen’ door de toezichthouder bij de coöperatie met ruim 30.000 leden houdt vooral verband met de noodzakelijke verbetering van de corporate governance-structuur.

acu2De discussie daarover loopt al langer en werd door leden van ACU zelf aangezwengeld.

In augustus vorig jaar volgden instructies van de CBCS. Het gaat om de structuur en de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van toezicht (RvT), de algemeen directeur en de leden. Laatstgenoemden zijn de aandeelhouders van ACU. ,,Wellicht ten overvloede zij wederom benadrukt dat alle statutaire organen in het belang van ACU moeten (blijven) handelen door het uitoefenen van hun taken en verantwoordelijkheden”, schreef de Centrale Bank toen. Sindsdien bleef het echter onrustig bij de grootste spaar- en kredietcoöperatie.

De curatoren - het betreft de twee externe deskundigen Alta Poulina en Thomas Domhoff - gaan namens de toezichthouder de ACU-organen begeleiden bij het realiseren van de nieuwe corporate governance-structuur. In werkelijkheid zullen de instructies van de twee curatoren strikt opgevolgd dienen te worden.

In een persbericht legt CBCS uit dat de leden van de coöperatie ACU tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) gestemd hebben voor een nieuwe governance-structuur. ,,De nieuwe governance-structuur voorziet in een betere waarborging van de belangen van de leden van ACU.”

Sindsdien is het proces om tot de nieuwe governance te komen echter ‘vertraagd’, vervolgt de CBCS. Ter bespoediging van de implementatie heeft de Centrale Bank tijdelijk de twee curatoren binnen ACU aangesteld ‘die het bestuur zullen bijstaan bij het binnen afzienbare tijd implementeren van de nieuwe governance-structuur’. ,,Het huidige bestuur van ACU blijft normaal in functie.”

Beide aangestelde curatoren zijn externe deskundigen die bekend zijn met ACU. Gezien hun ervaring en expertise zullen zij het bestuur van ACU zo nodig ook op andere bedrijfseconomische gebieden begeleiden. De bestuurscrisis binnen de lokale spaar- en kredietcoöperatie van Curaçao begon met kritische noten van de RvT over het door het bestuur gevoerde (financieel) beleid in 2018 en ook daarvoor al, en escaleerde tijdens de daaropvolgende ledenvergaderingen en het kwam zelfs tot rechtsprocedures.

Begin 2020 lag er een voorstel om in een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) te stemmen over het ontslag van alle leden van de RvT. ,,Dit zou voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aanleiding kunnen zijn om bij ACU in te grijpen”, zo werd toen gewaarschuwd.

Bij ACU, opgericht in 1963, geven op het moment de volgende functionarissen leiding. Naast directeur Emauro Scoop zijn dat de bestuursleden Angelo Davelaar (voorzitter), Anthony Kranwinkel (tweede secretaris), Richard Hanst (penningmeester), Fernando Jonis (commissaris), Lennox Calmes en Maida Cijntje; en het gaat om de RvT-leden Elsirha Isenia-Scope (voorzitter), Crescel Cijntje (secretaris) en David Brug.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).