ARC keurt proces ‘Bachelor in Policing’ af

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) concludeert dat de toenmalige minister van Justitie (Nelson Navarro) en de regering in 2016 onzorgvuldig gehandeld hebben bij de uitbesteding van de politieopleiding ‘Bachelor in Policing’ aan ICUC Int. van Carl Camelia (niet te verwarren met de Inter-Continental University of the Caribbean, ICUC).

bientugeldVooral de financiële kant van de politieopleiding doet de wenkbrauwen fronsen. Zo beargumenteerde de toenmalige minister dat het eerste jaar van de opleiding gefinancierd kon worden met gelden van de zaak ‘Bientu’ (de zaak die draaide om loterijbaas Robbie dos Santos en zijn bedrijven) die in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds gestort zouden worden. ARC: ,,Deze gelden zijn echter niet gestort. Door geen rekening te houden met de mogelijkheid dat de gelden afkomstig uit de zaak ‘Bientu’ niet even snel als verwacht in het fonds zouden worden gestort en dat geen kosten ten behoeve van de opleiding op de begroting van het Land zouden worden opgevoerd, zijn geen maatregelen genomen om de financiering van de opleiding te garanderen.”

Daar komt bij dat de Commissie Criminaliteitsbestrijdingsfonds negatief adviseerde. De toenmalige minister heeft ongemotiveerd afgeweken van dit onderbouwde advies, waarin uitgelegd werd dat het fonds niet over de financiële middelen beschikte. Daar gaat nog aan vooraf dat de toenmalige minister geen overeenkomst liet afsluiten voorafgegaan door een landsbesluit, ter dekking van de gehele vijfjarige duur van de opleiding zoals opgenomen in het opleidingsplan. Ook is geen analyse gemaakt van het risico dat gedurende de uitvoering van de opleiding meer kosten zouden kunnen ontstaan.

Ten aanzien van de doelmatigheid constateert de ARC dat de regering geen rekening heeft gehouden met aspecten van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit. De minister heeft bijvoorbeeld niet gekeken of er ook andere instellingen zijn die de opleiding zouden kunnen verzorgen, er is geen kostenvergelijking gemaakt en ook de kosten die ICUC Int. berekende zijn niet beoordeeld op aanvaardbaarheid. Het verzoek dat vervolgens aan de regering werd gedaan door de toenmalige minister om de opleiding aan de ICUC Int. uit te besteden is (financieel) niet onderbouwd. Er is niet nagegaan of er overlappingen zijn met het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV).

Sterker nog, zo constateert de ARC: ,,Door miscommunicatie bleek dat noch de toenmalige minister noch de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie zich bewust waren dat men binnen het ministerie bezig was met het opzetten van twee hbo-politieopleidingen zonder deze op elkaar af te stemmen.” Verder constateert het onderzoeksinstituut dat niet afgestemd is met de daadwerkelijke opleidingsbehoefte binnen het Korps Politie Curaçao (KPC). Verder constateert de ARC dat het besluit om ICUC Int. als trekker aan te wijzen, genomen werd in de vergadering van de Raad van Ministers, waar toentertijd de echtgenote van Carl Camelia, Suzy Camelia-Römer de minister was van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Zij had zich volgens de voorschriften, vanwege deze familierelatie moeten onthouden van stemming, maar dit blijkt niet uit de verslaglegging van die vergadering. ,,Wel is mondeling aangegeven dat de toenmalige minister niet had deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming. De verklaringen hierover van de vier toenmalige ministers zijn door de toenmalige minister van VVRP aan ons verstrekt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.