Motie: In 2020 moet de wet aangenomen zijn

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In een bijna Staten-brede motie - alleen Meindert ‘Menki’ Rojer van KdNT stemde tegen van de 18 aanwezige Statenleden - is de regering opgedragen alle nodige aanpassingen te doen in de wetgeving van het openbaar vervoer (ov) zodat deze wet nog in 2020 aangenomen kan worden.

ovwetEr worden verschillende aanpassingen genoemd, waaronder het uitgeven van transportvergunningen die gekoppeld worden aan een dienstregeling en het aanpassen van het maximaalaantal uit te geven vergunningen gebaseerd op een onderzoek naar vraag en aanbod. ,,Er moet een marktonderzoek gedaan worden naar de capaciteit. Het uitgeven van vergunningen moet gebaseerd worden op het bevorderen van eerlijke concurrentie en op basis van gelijkwaardigheid”, zo staat in de motie. ,,Er moet bovendien op gelet worden dat er geen sprake is van monopolie of kartelvorming.”

De regering moet bovendien een commissie van stakeholders installeren die met suggesties komt voor veranderingen met als doel dat er meer kansen gecreëerd worden voor nieuwe ondernemers in de ov-sector. Tot slot moet het departement van ov geëquipeerd worden om naar behoren te functioneren.

In de motie worden achttien punten genoemd die geleid hebben naar de opdracht aan de regering. Zo wordt vastgesteld dat er met alle stakeholders - kleine busjes, ABC Busbedrijf, taxi’s en toerwagens - is gesproken in verschillende centrale commissievergaderingen en dat de Staten voldoende gedebatteerd hebben om tot deze motie te komen. Op 2 december is er bovendien al eerder een motie aangenomen met betrekking tot het ov.

Op 7 februari van dit jaar is er een brief geschreven aan de Statenvoorzitter, ondertekend door zowel de coalitie- als oppositieleden om een spoedvergadering te beleggen over aanpassingen in de ov-wetgeving. Op 10 februari schreef de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) een reactie op het voorstel van de Staten om gebruik te maken van de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen aan ondernemingen om een toerwagen de exploiteren. In deze brief legt zij overigens uit dat het verlenen van ontheffing wettelijk niet zomaar toegestaan is.

Behalve de wensen van de stakeholders zijn ook andere uitgangspunten volgens de Staten duidelijk, namelijk dat Curaçao moet voldoen aan de mobiliteitswens van de moderne en ‘smart’ samenleving. Dat houdt in dat er voldoende bushaltes moeten zijn, dat de bussen betrouwbaar moeten zijn wat betreft route, frequentie en vertrektijden, dat de dienstverlening 365 dagen per jaar moet zijn en dat er via een app informatie gegeven moet worden over veranderingen in het tijdschema. Ook moet het ov betaalbaar zijn en moet de prijs door de marktwerking vastgesteld worden. Zowel lokale mensen als toeristen moeten gemakkelijk voor het ov kunnen kiezen. Het moet volgens de Statenleden tot slot afgelopen zijn met het misbruik van hulpchauffeurs en met het doorverhuren van vergunningen. Het moet mogelijk zijn dat nieuwe aanbieders van ov op de markt komen, wat door de huidige wetgeving niet mogelijk is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).