Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) vordert in een kort geding 155 miljoen dollar van de Isla SA/PdVSA en nog eens 7 miljoen van Refineria Isla Curaçao bv aan uitstaande betalingen en vanwege wanprestatie.

F01 PdVSA staat voor keuze 2 OPTIsla SA, PdVSA en Refineria Isla stellen dat Curaçao Refinery Utilities (CRU) de afspraken over levering van utiliteiten niet is nagekomen en eisen op hun beurt dat RdK in ieder geval met ruim 56 miljoen dollar over de brug komt in verband met een schadevergoeding en niet betaalde goederen en brandstof. Het kort geding werd gisteren behandeld. De rechter doet woensdag 4 maart uitspraak.

Zoals bekend liep de leaseovereenkomst met Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, 31 december 2019 af. De exploitatie is tijdelijk in handen van de overheids-nv’s CRU en RdK totdat de Klesch Group de raffinaderij overneemt. CRU valt onder RdK en levert perslucht, gedistilleerd water, stroom en stoom aan de raffinaderij.

Het grootste deel van de vordering van RdK op de Venezolaanse bedrijven Isla SA en PdVSA bestaat uit 100 miljoen dollar, omdat de raffinaderij tijdens de exploitatie door Isla langer dan achttien maanden onder de maat presteerde. Het bedrag staat gelijk aan vijf jaar huur. Op 30 december heeft RdK daarover in een brief aan Refineria Isla bericht. Volgens de leaseovereenkomst behoudt RdK het recht ‘de overeenkomst te beëindigen en een bedrag te vorderen gelijk aan dat van een aantal jaren huur in het geval PdVSA de raffinaderij voor een periode van ten minste achttien maanden exploiteert zonder optimaal resultaat’.

Via het kort geding wil RdK betaling van onder andere deze vordering afdwingen. De overheids-nv heeft het geld dringend nodig, nu haar dochtermaatschappij CRU de ruim 900 personeelsleden van Isla in dienst heeft genomen en voor een goede overgang naar de overname door Klesch Group. Behalve de 100 miljoen dollar vanwege wanprestatie door Isla gaat het om nog eens bijna 51,3 miljoen dollar Take-or-Pay-betalingen (TOP) die RdK nog tegoed heeft in verband met de afname van utiliteiten van CRU. Daarnaast gaat het om nog eens ruim vier miljoen dollar aan achterstallige huur. Het bedrag dat RdK vordert bij het op Curaçao gevestigde Refineria Isla betreft 7 miljoen dollar aan uitgeschreven maar oninbare cheques.

Refineria Isla bv, Refineria Isla SA en Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) stellen in hun verweer dat RdK/CRU tekortschoot wat betreft de levering van utiliteiten om de raffinaderij naar behoren te kunnen exploiteren. Op basis van de Utilities Service Agreement heeft Isla dan ook recht op een schadevergoeding van bij elkaar bijna 20 miljoen dollar. De verdediging van Isla/PdVSA voert daarnaast een bedrag van 23,6 miljoen gulden op, omdat RdK bij het aflopen van de leaseovereenkomst goederen voor de exploitatie van de raffinaderij heeft overgenomen, maar daarvoor niet heeft betaald.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).