Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ontwikkelingen in het openbaar vervoer brengen met zich mee dat bepaalde aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de dienstverlening van het ABC Busbedrijf.

busbedrijfDat stelt minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) in een persbericht. Daarin stelt zij eveneens dat zij en de directie van het ABC Busbedrijf de verwarring betreuren die onder personeelsleden van het nationale busbedrijf is ontstaan over mogelijke aanpassing van de dienstverlening aan de gemeenschap. Eerder werd gesteld dat de gebruikers van het openbaar vervoer in de nabije toekomst na een bepaald tijdstip niet langer gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit is echter niet waar, zo stelt Jesus-Leito.
,,Een van de belangrijkste doelstellingen van de minister is om het openbaar vervoer te reguleren. Daarom wordt er ook gewerkt aan een mobiliteitsplan”, aldus het persbericht. ,,De minister wil het openbaar vervoer efficiënter, toegankelijker, betrouwbaar en betaalbaar maken waardoor de gebruiker er zelf voor kiest om zijn auto thuis te laten en gebruik te maken van het beschikbare openbaar vervoer.”
In het mobiliteitsplan van de VVRP-minister zijn bepaalde aanpassingen opgenomen, die het directe gevolg zouden zijn van recente ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer. De aanpassingen hebben onder andere te maken met de regulering van de dienstverlening op basis van de dagelijkse behoefte. ,,Dit betekent niet dat de gebruiker na een bepaald tijdstip niet langer gebruik kan maken van het openbaar vervoer”, aldus de minister. Wat de aanpassingen dan wel concreet inhouden, wordt in het persbericht niet duidelijk gemaakt.
Wel geeft de minister aan dat de regering en directie van het ABC Busbedrijf hard werken aan de concretisering van de plannen en belooft zij dat deze plannen noch de gebruiker, noch het personeel van het ABC Busbedrijf nadelig zullen beïnvloeden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).