Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit een doorrekening van de effecten van het totale maatregelenpakket op de economie van Curaçao - dus inclusief de nog in te voeren algemene bestedingsbelasting (abb) - blijkt dat de maatregelen ‘een significant negatief effect’ hebben op de bestedingenkant van de economie en zullen leiden tot hogere inflatie.

F02 RvA geeft regering gelijk 1Dat schrijft de Raad van Advies is een recent uitgebracht commentaar in handen van het Antilliaans Dagblad. Het adviescollege wil mede in verband met de te verwachte gevolgen weten met welke stakeholders de regering overleg heeft gevoerd over de in het wetsontwerp voorgestelde tariefsverhogingen en wat de resultaten van die overleggen zijn geweest. ,,De raad vindt dit belangrijk.”
In de bij het ontwerp behorende Memorie van Toelichting is niets aangegeven over overleg met stakeholders. Een ander adviesorgaan, de Sociaal-Economische Raad (SER), berichtte in juni aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën dat ‘niet of onvoldoende afstemming is gepleegd met de diverse stakeholders’.
Daarmee werd de bewindsman in feite terug naar de tekentafel gestuurd. Daardoor konden de fiscale maatregelen niet per 1 augustus in werking treden, zoals aanvankelijk de bedoeling was, en werd het nieuwe streven per 1 september. In het advies van 21 augustus vraag de RvA nadrukkelijk naar de betrokkenheid van de maatschappelijke groeperingen.
Verwezen wordt naar de conclusie van de notitie ‘Doorrekening effecten van maatregelenpakket op de economie van Curaçao’, een gezamenlijk advies van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en de Centrale Bank (CBCS), gegeven in het kader van de ombuigingsmaatregelen die zijn voorgesteld door de minister van Financiën. ,,Daarbij wordt benadrukt dat vooral de particuliere consumptie zal worden getroffen doordat de koopkracht afneemt,” aldus de Raad van Advies.
Het gaat over de Landsverordening belastingmaatregelen 2019, met wijziging van de Gedistilleerdverordening, de Landsverordening accijns op bier, de Landsverordening accijns op sigaretten, de Landsverordening onroerendezaakbelasting (OZB), de Landsverordening omzetbelasting (OB), de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten, de Landsverordening tarief en invoerrechten en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij heffing van belastingen.
Het pakket komt vandaag in een centrale commissievergadering van de Staten aan bod.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).