Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) overweegt om naar de rechter te stappen om de regering te dwingen de beslissing om specialisten na hun 65e niet langer een zorgcontract te geven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug te draaien.

cameliaromerDat is gisteren door de vereniging naar voren gebracht tijdens een persconferentie. Deze krant meldde vorige week al dat er discussie is ontstaan tussen de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en huisartsen en medisch specialisten die boos zijn over het feit dat zij na hun 65e geen zorgcontract meer krijgen bij de SVB en het niet eens zijn met het voorstel van een zorgcontract zoals dit nu op tafel ligt. Verantwoordelijk minister Camelia-Römer (PIN) liet toen weten het probleem niet te begrijpen ‘omdat we nu eindelijk inzicht krijgen in de problematiek en ernaar kunnen handelen’. Verwezen wordt naar de wet met betrekking tot het sluiten van tweejaarlijkse zorgcontracten die reeds in 2013 is ingevoerd, maar nooit is uitgevoerd. Nu het wordt uitgevoerd, komen de problemen boven tafel, meent Camelia-Römer. Dat geldt onder andere voor de leeftijdsgrens van 65 jaar. ,,Als die regel niet gesteld wordt, kan er nooit een goed beleid opgesteld worden. Nu pas is door mijn individuele contacten met huisartsen gebleken dat er huisartsen zijn die willen stoppen maar hun praktijk niet kunnen overdragen. Er zijn geen overnamekandidaten omdat het vaak gaat om jonge mensen die een studielening moeten terugbetalen en een hypotheek hebben afgesloten. Van de andere kant zijn er huisartsen die nog niet willen stoppen omdat zij bijvoorbeeld nog financiële verplichtingen hebben.” Nu de minister dit weet, is zij bereid per geval naar een oplossing te zoeken.
De specialisten en huisartsen menen echter dat de afspraken eenzijdig worden opgelegd en dat minister met deze wet de artsen in gevaar brengt. Volgens Wallid Elhage, de voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) gaat het met betrekking tot de leeftijdsgrens van 65 jaar om 22 huisartsen voor 2020 en nog eens tien voor 2021. Bovendien wijst hij op een structureel tekort van 15 huisartsen, waardoor er in 2021 in totaal een tekort zal zijn van 47 huisartsen.
De specialisten vinden dat er overleg moet worden gepleegd met actoren in de zorg en dat dit niet of nauwelijks is gebeurd in de afgelopen jaren. ,,Verschillende van onze medisch specialisten werken al meer dan 25 tot 30 jaar op Curaçao en zien de laatste tien jaar dat de medische zorg als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en totaal gebrek aan overleg met actoren in het veld alleen maar slechter is geworden”, aldus de VMSC gisteren. ,,Nu ook specialisten verplicht met pensioen sturen met 65? Dit als bezuinigingsmaatregel? Verbetert de gezondheidszorg hierdoor? Nee, in tegendeel; ervaren artsen met 65 verplicht laten stoppen, veroorzaakt een braindrain, is niet kosteneffectief en zal door acuut tekort aan dokters, de medische zorg van patiënten in gevaar brengen en wachttijden doen toenemen.”
De medisch specialisten wijzen erop dat ‘primair financieel gedreven gezondheidszorg’ niet goed is. ,,Laat de zorgverleners duidelijk maken welke zorg ze lokaal kunnen leveren en stem hierop je financiën af.”
De CHV en VMSC hebben samen een lijst opgesteld van knelpunten ten aanzien van de eerstelijnszorg, die gewaarborgd moet blijven worden en hebben deze gisteren aan de pers gepresenteerd. De lijst omvat naast de maatregel van 65 jaar, verschillende andere aandachtspunten. Zo zou het honorariumsysteem budgetteren afgestemd moeten worden op productie- en kwaliteitsafspraken; moeten sporadische ‘groot’-verdieners worden geïdentificeerd; moet er niet alleen loondienst aan specialisten worden aangeboden, maar ook de mogelijkheid tot maatschapsstructuur; moet er anderhalve lijnszorg worden georganiseerd en dus ook gehonoreerd; moet een digitaal receptensysteem worden georganiseerd; moet er een team worden ingesteld dat zorgafspraken controleert aan de hand van van tevoren afgesproken parameters; en moeten er preventieve maatregelen worden ingevoerd om de gezondheid van de bevolking - lees: obesitas - terug te dringen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).