Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het prijsniveau op Curaçao is in juni ten opzichte van een maand eerder wederom gestegen, dit keer met 0,8 procent. Zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

duurderIn genoemde periode heeft het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zich ontwikkeld van 131,7 naar 132,8. Wanneer het CPI van juni 2019 wordt vergeleken met dat van dezelfde periode een jaar eerder, wordt een stijging van 3,3 procent geregistreerd. Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in juni 3,3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest hebben bijgedragen aan deze groei, zijn voeding, woning en transport en communicatie.
Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt ook dat het inflatiecijfer in juni is gestegen naar 2,8 procent. Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere periode (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.
De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van het CPI in die maand te vergelijken met het 12-maandsgemiddelde CPI dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen 2,8 procent gestegen; het 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 126,7 in juni 2018 naar 130,3 in juni 2019. Het inflatiecijfer voor de maand juni 2019 is 2,8.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).