Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Directeuren en bestuurders die bij de oprichting van een vennootschap of stichting zijn benoemd, komen niet in aanmerking voor de ziekte- en ongevallenverzekering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

svbDe SVB heeft dat aan al deze statutair directeuren en bestuurders van naamloze vennootschappen (nv’s), besloten vennootschappen (bv’s) en stichtingen laten weten naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak op 18 juni 2018. SVB heeft die uitspraak onlangs ontvangen, aldus de woordvoerder desgevraagd.
Alleen werknemers hebben recht op zieken- of ongevallengeld, zoals geregeld via de Landsverordening Ziekteverzekering (zv) en de Landsverordening Ongevallenverzekering (ov). De rechter oordeelt dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen directeuren-aandeelhouders en de vennootschap en zij dus niet kunnen worden aangemerkt als werknemer. Om dezelfde reden hebben zij ook geen recht op uitbetaling van Cessantia.
De directeuren en bestuurders die het betreft hoeven voor zichzelf geen zv/ov-premie meer af te dragen, maar zullen een particuliere verzekering moeten afsluiten om in aanmerking te komen voor een uitkering van ziekengeld en ongevallengeld.
De ziekteverzekering heeft als doel werknemers met een inkomen onder de loongrens te verzekeren voor inkomensderving als gevolg van ziekte, zo legt de SVB uit op de website. Werkgevers betalen daarvoor een premie van 1,9 procent van het loon van de werknemer. Met de ongevallenverzekering is de werknemer verzekerd tegen de kosten van medische zorg en inkomensderving als gevolg van een ongeval. ,,Die premie is afhankelijk van de gevarenklasse waarin een bedrijf is ingedeeld, 0,5 tot 5 procent. Ziekengeld en ongevallengeld is in principe 80 procent van het loon”, laat de SVB-woordvoerder weten. ,,De statutair directeuren en bestuurders blijven wel gewoon verzekerd via de basisverzekering voor medische kosten, want daarvoor geldt als criterium alleen dat iemand ingezetene van Curaçao moet zijn.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).