Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over een filmpje dat circuleert op Facebook waarin te zien is dat Curaçaose vissers een haai levend van zijn vinnen ontdoen en dan gewoon teruggooien, is door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) besloten om het Ocean Policy Plan versneld in te voeren.

haai Dit plan bevat 10 specifieke punten om de Curaçaose onderwaternatuur beter te kunnen beschermen.
Het ministerie van GMN belegde afgelopen dinsdag een spoedvergadering om de gevolgen van het filmpje te bespreken. De verontwaardiging over het filmpje was namelijk groot, zowel lokaal als internationaal. Verschillende organisaties bestempelden de manier waarop de haai werd gevangen en van zijn vinnen werd ontdaan als ‘ernstige dierenmishandeling’. Dat de mannen jubelden en lachten bij hun daad maakte het nog erger. In de inmiddels talloze reacties, ook van andere Curaçaose vissers, wordt deze vorm van dierenmishandeling ernstig afgekeurd.
Na een analyse van de videobeelden concludeert het ministerie van GMN dat de manier van handelen niet typisch is voor de Curaçaose visserij in het algemeen. Normaliter worden grote vissen, waaronder haaien, die incidenteel worden gevangen, met een speciale haak aan boord gehaald, om vervolgens met een speciale knuppel (chikoti) direct te worden gedood. In de inmiddels wijdverspreide video wordt echter getracht de gevangen haai met messteken in de rug te doden, hetgeen niet lukt, waarna de vinnen van de spartelende haai worden afgesneden. GMN komt tot de conclusie dat deze gang van zaken respectloos is en zeker niet overeenkomstig de gebruiken, tradities en wetgeving van Curaçao. Het winnen van haaienvinnen van levende haaien zou expliciet verboden moeten worden, is GMN van mening. Opvallend in de video is ook het gebruik van harpoenen waarmee de reeds gevangen haai vanuit een boot wordt beschoten. Het gebruik van harpoenen is al sinds 1976 wettelijk verboden.
Het incident komt op een ongelukkig moment aangezien Curaçao, in tegenstelling van wat op internet wordt gesuggereerd, reeds vergevorderd is met nieuwe maatregelen en wetgeving om te komen tot een betere bescherming van het mariene milieu, inclusief haaien. De Raad van Ministers keurde vorig jaar het zogenaamde ‘Ocean Policy Plan’ goed, waarin 10 specifieke punten staan om de bescherming van de Curaçaose onderwaternatuur te verbeteren. Een van de punten betreft de instelling van een haaienreservaat op open zee en een ander het verbod op de invoer van harpoenen op het eiland. Het ministerie van GMN zal deze maatregelen versneld invoeren teneinde situaties zoals te zien in de inmiddels beruchte video in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Tevens zal met de kustwacht en politie worden overlegd hoe de handhaving op dergelijke nieuwe, en reeds bestaande, wetgeving beter kan worden geregeld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.