Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten verzoekt iedereen ‘dringend’ om berichten van mishandeling niet te delen, maar te melden bij de politie.

mishandelingDit naar aanleiding van een video die op sociale media circuleerde waarin te zien was hoe een moeder haar kinderen mishandelde.
,,Dit is niet de eerste keer dat video’s van dergelijke aard rondgaan en worden gedeeld op sociale media”, zo stelt de overheid in een persbericht. Daarin wordt gewezen op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind dat erop toeziet dat ieder kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en beschermd wordt tegen alle vormen van kindermishandeling.
Een deel van die verantwoordelijkheid ligt ook bij de gemeenschap, zo valt tussen de regels door te lezen. De Taskforce adviseert namelijk om bij dergelijke beelden na te gaan of ze afkomstig zijn uit eigen land. Wanneer dat zo is, moet dit gemeld worden bij de politie. Komt het filmpje uit het buitenland, dan wordt gevraagd het te verwijderen en niet verder te verspreiden.
,,Dergelijke video's zijn zeer schadelijk voor de kinderen die slachtoffer zijn in deze video’s en veroorzaken sensatie, richten zich op negatieve praktijken en creëren onnodige consternatie. Er zijn personen die zelfs ziek kunnen worden en slachtoffers van mishandeling kunnen deze weer herleven. Video's zoals deze hebben geen toegevoegde waarde. Er is absoluut geen reden om misbruik of geweld te rechtvaardigen”, aldus het bericht.
Wie op de hoogte is van misbruikpraktijken in de familie of in de buurt kan hierover advies vragen of het melden bij verschillende organisaties. Op de website van de overheid zijn contactgegevens te vinden van bijvoorbeeld Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Centraal Meldpunt Kindermishandeling op Curaçao. Bureau Sostenemi op Aruba, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Bonaire op Bonaire, Court of Guardianship op Sint Maarten en Center for Youth and Family op Sint Eustatius.
www.gobiernu.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).