Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao is met de veroordeling van twee mensenhandelaren op de goede weg om aan de minimale standaarden voor het uitbannen van mensenhandel te voldoen.

venezolanenMaar de daders hadden een zwaardere gevangenisstraf moeten krijgen. Dat stelt het ‘2018 Trafficking in Persons Report’ dat donderdag door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd vrijgegeven.
Curaçao vervolgde en veroordeelde in 2017 twee mensenhandelaren die waren betrokken bij een onderzoek in 2016, terwijl dat sinds 2014 niet meer was voorgekomen, constateren de opstellers in de jaarlijkse rapportage van de inspanningen van 187 overheden in de strijd tegen mensenhandel. Beide mensenhandelaren kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd en drie jaar proeftijd. ,,Straffen die onvoldoende waren gezien de ernst van de misdaad”, zo staat in het TIP-rapport. Bovendien ‘ontbrak het de overheid aan fondsen bestemd voor het bestrijden van mensenhandel om slachtoffers goed te kunnen bijstaan’.
Ook de straffen die werden opgelegd aan vier overheidsmedewerkers die bij de zaak van 2016 betrokken zouden zijn, waren onder de maat. Drie functionarissen werden veroordeeld voor meineed en vervalsing met respectievelijk een voorwaardelijke straf van een jaar, een proeftijd en schorsing van het werk. ,,De vierde persoon werd vrijgesproken van alle beschuldigingen van mensenhandel, alhoewel er volgens de rechter wel sprake was van afkeurenswaardig gedrag.” Volgens TIP heeft de Curaçaose overheid verder geen onderzoeken gemeld van ambtenaren die betrokken zouden zijn bij mensenhandel. Wel loopt nog een onderzoek naar een Venezolaanse vrouw in verband met een illegaal bordeel en het faciliteren van de handel in sekswerkers uit met name Venezuela.
In het rapport wordt Curaçao dan ook aanbevolen om ‘krachtig’ op te treden in geval van mensenhandel en daders, inclusief overheidsambtenaren die daarbij betrokken zijn, te veroordelen tot gepaste gevangenisstraffen. Daarnaast krijgt de regering het advies om richtlijnen vast te stellen teneinde potentiële slachtoffers onder Venezolaanse migranten en andere kwetsbare bevolkingsgroepen proactief te kunnen identificeren. Gedacht moet worden aan migranten, buitenlandse vrouwen en meisjes die in de prostitutie werken. Ook zou de overheid meer moeten doen om slachtoffers van mensenhandel gespecialiseerde zorg en bijstand te kunnen bieden. ,,Stel fondsen beschikbaar voor het nieuwe nationale anti-mensenhandel actieplan, biedt doelgerichte trainingen aan voor lokale ambtenaren en maak migranten meer bewust van hun rechten en indicaties van mensenhandel”, luidt het advies.
Volgens het consulaat-generaal van de Verenigde Staten (VS) op Curaçao is het TIP-rapport niet alleen belangrijk als diplomatiek instrument om overheden, inclusief die van de VS, aan te moedigen meer te doen om mensenhandel aan te pakken, maar ook als een ‘snapshot van wereldwijde trends en activiteiten op dit gebied’. Curaçao heeft de solide ‘TIER 2 ranking’ behouden. Landen met een ranking ‘TIER 1’ voldoen aan de minimale standaarden van de Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Wie op met TIER 3 wordt beoordeeld voldoet niet aan de minimum standaarden en laat ook geen pogingen tot verbetering zien.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.