Van onze redactie

Willemstad - De nieuwe technologieën en de constante innovatie gaan niet voorbij aan Curaçao.

kvkDe Kamer van Koophandel (KvK) wil de impact ervan in kaart brengen en zal daarom deze week een enquête met het onderwerp ‘innovatie’ opstarten.
De enquête is een vervolg op de enquête van vorig jaar. Toen werden ondernemers vragen gesteld over maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidsmarkt en onderwijs, het ondernemingsklimaat en export. De respons van het bedrijfsleven was boven verwachting goed en de reacties positief. Hierdoor geïnspireerd, heeft de KvK besloten om tweemaal per jaar een enquête te houden.
Het speciale onderwerp van 2018 gaat over innovatie. Daarbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de ‘golven van innovatie’. ,,Ook Curaçao heeft de laatste jaren te maken gehad met een groot aantal innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën”, meldt de KvK. Voorbeelden daarvan zijn mobiel internet en cloud-technologie; Airbnb; hernieuwbare energie; e-commerce; automatisering en digitalisering van (administratieve) diensten en boekingen van reisarrangementen via vergelijkingssites. ,,De beschikbaarheid van mobiel internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar het is ook van invloed geweest op de Curaçaose markt voor telefonie en televisie.” De reorganisatie bij UTS is volgens de KvK een direct gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet. Hotels hebben te maken gekregen met de opkomst van Airbnb. ,,Als gevolg daarvan hebben de hotels de overheid gevraagd om een ‘level playing field’ te handhaven in de sector.”
Ook de energiemarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Niet alleen de productie van windenergie is sterk uitgebreid, maar ook de decentrale productie van energie met zonnepanelen op daken van bedrijven en woonhuizen heeft een vlucht genomen. De KvK: ,,De opkomst van zonnepanelen was zo onstuimig, dat de overheid zich gedwongen zag om een belasting voor zonnepanelen in te voeren om de investeringen te ontmoedigen.” Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn hun bedrijfsprocessen aan het automatiseren, waardoor zij minder personeel nodig hebben. ,,Hierdoor ontstaat een versnelde uitstroom en een verminderde instroom van werknemers”, signaleert de KvK. ,,Ook hier krijgt de overheid te maken met een nieuw vraagstuk, in dit geval ten aanzien van het nut van lagere en middelbare administratieve opleidingen.”
Kortom, met de invloed van nieuwe technologieën krijgt iedereen te maken: bedrijven, werknemers en overheid. In de enquête staan de vragen centraal: Welke bedrijfstakken hebben te maken gekregen met de introductie van nieuwe technologieën en ging dat gepaard met nieuwe concurrenten? Hoe hebben bedrijven daarop gereageerd?
Momenteel is er internationaal veel aandacht voor technologische ontwikkelingen, waarvan toepassingen in de toekomst grote impact kunnen hebben op individuele bedrijven en zelfs op hele sectoren. De KvK: ,,In de komende jaren wordt veel verwacht van vergaande robotisering van bedrijfsprocessen, opslag van energie, autonome voertuigen, 3D-printing, ‘blockchain’, kunstmatige intelligentie, virtuele werkelijkheid en nieuwe materialen. Deze nieuwe technologieën worden ook wel aangeduid met ‘disruptive technologies’, ontwrichtende technologieën.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).