Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Inspectie voor de Volksgezondheid verplicht het Advent Ziekenhuis tot het betalen van 20.000 gulden boete voor een eerste overtreding van de aanwijzing van de inspectie.

panneflek De kliniek probeert via de rechter onder de ‘last onder dwangsom’ uit te komen. Aanstaande maandag wordt de zaak voor de rechter bevochten. Het Advent heeft behalve een kort geding ook een bodemprocedure aangespannen, om van de rechter een voorlopige voorziening te kunnen vragen. Directrice van het ziekenhuis, Cenaida Panneflek, doet vooraf geen uitspraken over de zaak.De last onder dwangsom is op 19 april jongstleden door de Inspectie opgelegd, nadat was gebleken dat internist Nagy Bakir, en met hem het Advent Ziekenhuis, opnieuw in overtreding is. De internist is het niet toegestaan om zelfstandig patiënten te behandelen, sinds hij vorig jaar in opspraak raakte wegens de dood van een patiënt. Dr. Bakir mag van de inspecteur-generaal Jan Huurman uitsluitend onder supervisie van een collega-internist patiënten zien. Terwijl zijn collega met vakantie was, ging Bakir door met het behandelen van patiënten. Dit leidde op 16 april tot een nieuwe aanwijzing, en drie dagen later tot een aanvullende maatregel, de last onder dwangsom, waarna ook die werd overtreden. Eenmalig tot nu toe, wat het Advent op een boete van 20.000 gulden is komen te staan. De controverse rond Bakir resulteerde er in december vorig jaar in dat de Inspectie een opnamestop voor de afdeling interne geneeskunde van het Advent afkondigde voor de duur van twee maanden. Deze maatregel is nu weer van kracht: de afdeling interne geneeskunde is op non-actief. ,,Volgens de directie geheel onterecht”, zegt inspecteur-generaal Huurman.In een uitgebreide schriftelijke reactie heeft de directie van het Advent bij de Inspectie aangegeven dat dr. Nagy Bakir een excellente arts is. ,,Maandag zal dit voor de rechter worden verdedigd”, zegt Huurman. ,,De Inspectie is niet overtuigd van de kwaliteiten van de specialist. Integendeel, dr. Bakir is in 2013 na klachten van collega’s en patiënten uit het Sint Elisabeth Hospitaal gezet, en is, nadat hij in het Advent aan het werk ging, weer in opspraak gekomen. Het lag niet in de bedoeling van de Inspectie om publiekelijk zijn doopceel te lichten, maar dat zal er maandag in de rechtbank wel van komen. Het kort geding is openbaar. Persoonlijk vind ik het jammer, dit alles was niet nodig geweest.”De Inspectie gaat maandag bestrijden dat de zaak een spoedeisend belang heeft. ,,Tijdens de eerdere opnamestop van twee maanden heeft de Inspectie geen enkel signaal ontvangen dat de zorg voor patiënten in gevaar kwam, er zijn voldoende alternatieven op het eiland”, zegt Huurman. Voor de Inspectie heeft het prioriteit dat het Advent de tijd neemt om de medische dossiers op orde te brengen, ervoor te zorgen dat de administratie medisch inhoudelijk klopt. ,,Een goed medisch dossier geeft inzicht in het hele denken van de arts, in de wijze waarop hij een patiënt ontvangt, diagnoses stelt, welke behandelingen hij overweegt, om welke redenen, en wat de arts ertoe beweegt om een patiënt door te verwijzen voor vervolgonderzoek. Uit een compleet dossier blijkt de kwaliteit van de arts. Op de patiëntendossiers van dr. Bakir valt echter veel, heel veel aan te merken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).