Grootste bankgroep vestigt opnieuw reeks records

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MCB Groep heeft opnieuw een topjaar achter de rug. Zelf spreekt de grootste bank van de Dutch Caribbean van ‘enkele mijlpalen’ die in 2023 zijn bereikt, waaronder het behalen van een balanstotaal van bijna 10 miljard gulden en een recordwinst van 210,5 miljoen ‘dankzij sterke bijdragen van al onze ondernemingen en locaties’.

F01 MCBTer vergelijking: over een jaar eerder, 2022, werd een winst behaald van 165 miljoen. Het zijn bijzonder grote bedragen, die elk jaar groeien. Zelf hecht de bankgroep eraan te vermelden dat ‘meer dan één procent van de winst wordt besteed aan sociale projecten, vooral op het terrein van onderwijs, educatie en welzijn’.

De groep van Maduro & Curiel’s Bank heeft hoofdvestiging op Curaçao en is verder stevig verankerd op Bonaire (MCB Bonaire), Aruba (Caribbean Mercantile Bank), Sint Maarten, Sint Eustatius (Windward Islands Bank) en Saba.
De 107-jarige bank wordt vanuit Willemstad geleid door president-directeur Chicu ‘Lionel’ Capriles, die onlangs zijn aftreden de komende periode aankondigde, alsmede door directeuren Michael de Sola en Bill Said. Laatstgenoemde is afkomstig van Scotia Bank, de Canadese bank die bijna de helft van de aandelen van MCB Groep bezit.

Per 31 december 2023 had de MCB Groep activa ter waarde van 9,9 miljard ( om precies te zijn 9.892,4 miljoen), een stijging van 168 miljoen (1,7 procent) ten opzichte van 2022. Dit kwam vooral door de toename met 5,7 procent van de leningenportefeuille, die uitkwam op 4.697,2 miljoen (bijna 4,7 miljard).

De banktegoeden en deposito’s van cliënten blijven de grootste passiva, namelijk 8.355,6 miljoen (richting 8,4 miljard). Het grootste deel van deze gelden van deposanten (56 procent) wordt gebruikt voor het verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven en huishoudens, terwijl het resterende deel is geïnvesteerd in volgens de bank ‘zeer liquide en laag risico-beleggingen’ of geplaatst bij grote mondiale banken.

Het eigen vermogen van MCB Groep groeide 9,3 procent naar - eveneens - een record van bijna 1,3 miljard (1.293 miljoen). Deze sterke eigen vermogenspositie is volgens het management ‘een afspiegeling van de verantwoordelijke wijze van managen van de bank en van onze rol in de gemeenschap’. De zogeheten ‘Kapitaalratio’ van 19,4 procent overschrijdt de wettelijke vereiste norm van 10,5 procent voor de geconsolideerde balans.

De MCB Groep telt circa 1.300 werknemers en twaalf vennootschappen die lokale en internationale activiteiten ontplooien op de zes eilanden van de Dutch Caribbean met kantoren en filialen op de grotere eilanden en een geldautomaat op Saba.
,,De prestaties zijn vooral te danken aan record-toeristenstromen op alle eilanden in de Dutch Caribbean en een overeenkomstige toename aan leningen aan onze cliënten, evenals hogere rentetarieven in de Verenigde Staten en op onze eilanden”, aldus het directieverslag.

De operationele inkomsten groeiden vorig jaar met 22 procent tot 577 miljoen, vooral door een stijging van maar liefst 34 procent oftewel 103 miljoen van de rente-opbrengsten, als gevolg van de groei in leningen en voorschotten, deposito’s bij internationale banken en beleggingen in vastrentende waarden. ,,De hogere rentetarieven op geplaatst geld bij onze correspondentbanken alsook op de vastrentende investeringen droegen verder bij aan deze groei in rente-inkomsten”, aldus de banktop.

De MCB Groep verhoogde de tarieven op spaarrentes voor cliënten op alle eilanden, met een stijging van de rentekosten als gevolg. In totaal werd 14,5 miljoen aan rente uitgekeerd (was 9,6 miljoen een jaar eerder).
De ontvangsten van fees aan commissies namen in 2023 toe met een tiende, vooral door de stijging in volumes van transacties met bankpassen als gevolg van de groei in het toerisme, terwijl de bank zelf ook hogere kosten maakte, veroorzaakt door de tariefverhogingen van de internationale kaartbetalingsnetwerken. Per saldo was sprake van 3 miljoen meer aan baten.

De operationele kosten van MCB stegen vorig jaar met 83 miljoen tot 364 miljoen, vooral door de toename in salarissen en andere personeelskosten met 26 miljoen, de toename in overige operationele kosten met 33 miljoen en de verandering in de kosten van kredietverliezen op financiële activa en voorwaardelijke verplichtingen van 24 miljoen.

Al met al een buitengewoon jaar met een buitengewoon hoog netto rendement van 210,5 miljoen gulden. Hierbij is bovendien sprake van een belastingmeevaller, want de winstbelastingverplichting over 2023 bedraagt 18 miljoen, maar als gevolg van ‘een (incidentele) erkenning van een latente belastingvordering van 16 miljoen’, bedraagt de winstbelastinglast in de winst- en verliesrekening slechts 2 miljoen.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.