Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij heeft een waarde van tussen de 188 miljoen en 340 miljoen dollar. De olieterminal bij Bullenbaai vertegenwoordigt een waarde van ruim het dubbele daarvan, namelijk tussen de 510 miljoen en 857 miljoen dollar.


bullenbaaiDat staat in een studie, gedateerd februari 2016, opgesteld door IHS Global Inc. Vorige week werd officieel bekend dat IHS Markit is geselecteerd als het gespecialiseerde adviesbureau dat Curaçao bijstaat bij de zoektocht naar een geschikte partner voor de ontwikkeling en modernisering van de raffinaderij na 2019 als de exploitatie door het Venezolaanse PdVSA wordt beëindigd. IHS Global blijkt onderdeel van IHS Markit.
In het rapport ‘Isla Refinery and Bullenbay Terminal Project and Valuation Study’ - dat afgelopen weekeinde via email werd verspreid en bij het Antilliaans Dagblad terechtkwam – wordt, in opdracht van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en het toenmalige Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) Isla, een algemene verwachting geschetst van de vraag naar Isla-producten en de waarde van de raffinaderij en olieterminal.
Ook CRU (Curaçao Refinery Utilities), producent van stoom, stroom en luchtdruk voor de raffinaderij, komt aan bod. Hiervoor calculeert IHS, twee jaar geleden, een waarde van 68 miljoen dollar. Het is een financieel-technisch rapport waarin voor de waardering wordt gekeken naar de ‘market approach’, de ‘earnings approach’ en de ‘cost approach’.
In geval van dit laatste, stelt IHS dat volledige vervanging van de raffinaderij uitkomt op 1,4 miljard (1.400 miljoen) dollar. Zou gerekend worden volgens de marktbenaderingsmethode, waarbij een analyse is gemaakt van vergelijkbare transacties onlangs, dan berekent IHS een Isla-waarde van 255 miljoen dollar.
IHS kiest zelf voor de ‘earnings approach’, gebaseerd op toekomstige cashflow en het netto-werkkapitaal, en dan komt het bureau uit op 188 miljoen dollar. Wordt echter rekening gehouden met het zogeheten Paric-project, waarmee zo’n 3 miljard dollar is gemoeid, gaan de rekenmeesters van IHS uit van een waarde van 340 miljoen dollar voor de Curaçaose raffinaderij.
Veel heeft volgens IHS ook te maken met de verwachting van de ontwikkeling van de prijs voor ruwe olie. Neemt die prijs af, dan stijgt de waarde van de raffinaderij. Dat heeft te maken met het eigen gebruik van brandstof in de Isla-ovens en nutsinstallaties. De waardering is sterk afhankelijk van de absolute prijs van ruwe olie. Hogere olieprijzen leiden tot hogere kosten. Aldus IHS.
Het betreft een studie die in februari twee jaar geleden werd opgeleverd. Na een selectieprocedure is onlangs IHS Markit uit zeven adviesbureaus die meededen aan de aanbestedingsronde gekozen tot degene die Curaçao gaat begeleiden. Hierna gaat RdK, met assistentie van IHS, over tot het proces om te komen tot de meest geschikte kandidaat die de raffinaderij overneemt, moderniseert en exploiteert na 2019 - of mogelijk eerder, als PdVSA er al vóór het einde van de contractduur mee ophoudt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.