Rechter wijst alle loonvorderingen tegen CBCS af.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De tussentijds ontslagen president Emsley Tromp van de Centrale Bank CBCS heeft in het kort geding tegen zijn voormalige werkgever misgegrepen.

tromp

De rechter heeft alle loonvorderingen van Tromp afgewezen. Daarbij tekent het gerecht aan dat CBCS nog een aanzienlijk deel van haar vordering op Tromp niet heeft verrekend.
Tromp, die overigens meent dat zijn arbeidsrelatie met de CBCS nog voortduurt, stelde zich - aldus een persbericht van het gerecht - op het standpunt dat hij nog recht had op uitbetaling van drie maandsalarissen. De Centrale Bank had die maandsalarissen toegezegd in het kader van het ontslag van Tromp, maar de Centrale Bank heeft dit bedrag verrekend met de door haar voorgeschoten nota’s van advocaten en belastingadviseurs.
Die facturen hadden onder andere te maken met de strafrechtelijke procedure in de zaak Saffier tegen Tromp die vorig jaar is gevoerd, aldus het gerecht (en door Tromp in eerste aanleg werd gewonnen, red.). De kortgedingrechter heeft nu geoordeeld dat de CBCS die nota’s mocht verrekenen met het resterende salaris van Tromp. Volgens het vonnis kan Tromp zich niet beroepen op een brief van de toenmalige president ad interim, Jerry Hasselmeyer, waarin stond dat de Centrale Bank na afloop van alle procedures zou bekijken of de nota’s door Tromp zouden moeten worden terugbetaald. ,,Tromp moet namelijk hebben geweten dat de president ad interim niet bevoegd was om zo’n toezegging te doen”, aldus het persbericht van de persrechter die Tromp consequent met ‘T.’ aanduidt.
Ook vond Tromp dat hij nog recht had op een eindejaarsuitkering, bestaande uit een ‘eenmalige uitkering’ en een ‘gratificatie’ van in totaal 500.000 gulden, nu hij een dergelijk bedrag ook in de afgelopen jaren steeds had gekregen (in 2016 ontving hij onder deze noemers 69.011 respectievelijk 423.694, in totaal dus 492.705 gulden, red.). ,,Het gerecht heeft ook die vordering afgewezen. Het is volgens het gerecht nog onvoldoende duidelijk of Tromp daadwerkelijk recht heeft op een dergelijke eindejaarsuitkering. Bij zo veel vragen kan een vordering in kort geding niet worden toegewezen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).