Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid wraakt de ‘onjuiste berichtgeving in het Antilliaans Dagblad’ over de aankondiging van het Sint Elisabeth Hospitaal van nieuw onderzoek naar het OK-centrum in het ziekenhuis, in het bijzonder naar het functioneren van algemeen chirurg Menno Misset.

huurman Naar aanleiding van de publicatie heeft Huurman de Raad van Bestuur van het Sehos om rectificatie gevraagd.
De Raad van Bestuur van het Sehos heeft niet op het verzoek gereageerd. Dat maakt de inspecteur-generaal bekend middels een persbericht, waarin hij stelt: ,,De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft onmiddellijk na het verschijnen van het bericht in het Antilliaans Dagblad de Raad van Bestuur van het Sehos verzocht met een reactie te komen. Dit is gisteren (maandag 5 februari, red.) per brief herhaald. Nu enige actie van het Sehos is uitgebleven, voelt de Inspectie zich gedwongen om zelf deze rectificatie uit te geven.”
Inspecteur-generaal Huurman is faliekant tegen vervolgonderzoek naar het functioneren van algemeen chirurg Menno Misset. Van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis wil de Inspectie de toezegging dat Misset, die door het ziekenhuis met verlof is gestuurd, in zijn afwezigheid geen onderwerp van onderzoek is. De inspecteur-generaal heeft vorige maand zelf onderzoek gedaan naar het functioneren van Misset, en naar aanleiding hiervan op 1 februari jongstleden zijn onderzoeksrapport gepresenteerd. Daarin stelt Huurman dat ‘er geen grond is te concluderen dat dr. M. zijn vak niet op acceptabel niveau beheerst’. En dat ‘er geen enkele aanleiding voor een vervolgonderzoek is’.
De inspecteur-generaal beveelt de Raad van Bestuur van het Sehos aan een ‘Verklaring van Eerherstel’ voor de algemeen chirurg op te stellen. Deze aanbeveling is tot nu toe niet opgevolgd. Huurman is ‘ontstemd’. De Raad van Bestuur krijgt ‘nog een paar dagen’ de tijd om Misset in ere te herstellen. Zo niet, dan gaat de inspecteur-generaal in beraad met juristen over harde maatregelen tegen het ziekenhuis.
,,Dit is geen klein ding”, zegt Huurman. De vijf aanbevelingen die hij in zijn onderzoeksrapport doet - eerherstel, supervisie van de chirurg gedurende maximaal twee weken, een verplichte cursus Papiaments voor de chirurg, coaching van de chirurg en begeleiding van de vakgroepen chirurgie, anesthesie en gynaecologie voor verbetering van de onderlinge communicatie - zijn geen vrijblijvende adviezen. De inspecteur-generaal verwacht dat zijn aanbevelingen terstond worden opgevolgd. ,,Dat is mij ook toegezegd door de Raad van Bestuur van het Sehos”, zegt Huurman die voorafgaand aan de aankondiging van een nieuw onderzoek door het ziekenhuis hiervan in kennis is gesteld. Daarbij is volgens Huurman gerefereerd aan zijn aanbeveling van begeleiding van de vakgroepen chirurgie, anesthesie en gynaecologie. ,,Het besluit van de Raad van Bestuur van het Sehos om dit op te pakken en te verbreden naar een onderzoek naar de verhoudingen op het OK-complex heeft wel de instemming van de Inspectie”, zo besluit de inspecteur-generaal.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).