Venezuela legt koppeling met EU-sancties;
minister Zijlstra klinkt ronduit pessimistisch
Van onze correspondent
Brussel - Curaçao, Aruba en Bonaire moeten er rekening mee houden dat de door Venezuela eenzijdig afgekondigde grenssluiting wel eens heel lang kan gaan duren.

halbezijlstra
De regering-Maduro grijpt nu de gisteren door de Europese Unie genomen sancties tegen hooggeplaatste Venezolanen aan als reden om de blokkade te laten voortduren.
Dat deelde Koninkrijksminister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken gisteren mee na afloop van overleg in Brussel over nieuwe sancties tegen Caracas. ,,Deze sancties staan voor de EU en Nederland geheel los van de kwestie rond de smokkel naar Curaçao en Aruba. Ik heb gisteren telefonisch contact gehad met mijn Venezolaanse collega. Die legt helaas wel de koppeling. Ik heb aangegeven dat dat niet juist is. Wij betreuren dat zeer en dus gaan we nu kijken naar vervolgstappen die gezet moeten worden om de aanvoer van verse groenten, andere goederen en grondstoffen naar de ABC-eilanden te kunnen regelen.”
Zijlstra benadrukte dat de Koninkrijkslanden hun deel van de tijdens het overleg van 12 januari op Aruba gemaakte afspraken zijn nagekomen. ,,Nu is het Venezuela dat zich aan zijn deel van de afspraken moet houden. En als ze dat niet doen zullen we andere routes moeten gaan zoeken.” Voor het verkrijgen van grondstoffen dacht hij aan Colombia en de Dominicaanse Republiek.
Een snelle oplossing ziet de minister niet in het verschiet liggen. ,,Het overleg dat voor afgelopen donderdag was gepland is niet doorgegaan omdat Venezuela steeds maar niet laat weten wat zijn positie is; of het land akkoord gaat met de overeenkomst van Aruba. Ze leggen nu een koppeling met de EU-sancties en daarom wordt de blokkade niet opgeheven.”
De verstandhouding tussen Den Haag en Caracas lijkt tot het minpunt gedaald. Zijlstra beklaagde zich er gisteren in Brussel over dat hij pas na ‘lang proberen’ zijn Venezolaanse ambtgenoot aan de lijn kreeg. De lezing van de bewindsman staat haaks op uitspraken van de Arubaanse Gevolmachtigde minister Guillfred Besaril over zijn gesprek met de ‘ambassadeur’ van Venezuela in Nederland. In werkelijkheid sprak hij met de Venezolaanse zaakgelastigde in Den Haag Alvaro Sanchez Cordero. Besaril verbond aan dat gesprek de conclusie dat een diplomatieke oplossing nabij was.
Zijlstra noemde het overigens ‘heel goed’ dat de EU sancties heeft afgekondigd. Hij benadrukte dat deze zich richten op (zeven) leidinggevende functionarissen die ‘de terugkeer naar de democratie en een vreedzame oplossing in de weg zitten’. De bevolking wordt niet getroffen door de sancties die bedoeld zijn om Venezuela ertoe te bewegen ‘het pad naar steeds verdere dictatuur’ te verlaten. Het sanctiebesluit werd met unanieme stemmen aangenomen.
Gisteren ontving premier Mark Rutte president Varela van Panama. Of daar de Venezolaanse kwestie aan de orde is gesteld, kon de RVD niet bevestigen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).