Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) gewaarschuwd voor een aanwijzing door de Rijksministerraad.

minfingijsbertha
Het Cft beoordeelt de opgenomen structurele oplossingen voor de tegenvallers van 102,5 miljoen gulden voor het begrotingsjaar 2017 als ‘ontoereikend’, zo heeft het college de bewindsman maandag schriftelijk laten weten. Statenvoorzitter William Millerson (PAR) is hiervan gelijktijdig op de hoogte gesteld. Beiden zijn circa een half jaar in functie, nadat het kabinet-Rhuggenaath het roer medio 2017 overnam na een woelige periode met twee verkiezingen en drie regeringswisselingen (Whiteman, Koeiman en Pisas) in korte tijd.
Er geldt van nu af aan een strakke deadline voor Curaçao: ,,Het Cft ontvangt graag uiterlijk maandag 22 januari aanstaande uw reactie op dit bericht. Afhankelijk van het hierin gepresenteerde beeld wordt al dan niet overgegaan tot het berichten van de Rijksministerraad door tussenkomst van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bericht kan gepaard gaan met het advies tot het geven van een aanwijzing”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus in de brief.
Het Land Curaçao heeft tot dusver één keer een aanwijzing van de Rijksministerraad gekregen. Dat was medio 2012 ten tijde van het kabinet-Schotte.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).