Overleg Koninkrijk en Venezuela op Aruba over aanpak smokkel.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose regering keurt de handelwijze van Venezuela af en is tegelijkertijd teleurgesteld in het buurland. De regering reageert daarmee op het nieuws dat de sluiting van de grenzen door Venezuela voor verkeer met de ABC-eilanden is verlengd.

barkjes
In een persverklaring stelt de regering dat Venezuela Curaçao nog niet formeel heeft geïnformeerd over de sluiting. Ook is dit niet formeel met het Koninkrijk gecommuniceerd, aldus een persverklaring. De regering heeft op zoek naar een toelichting weer contact gezocht met de Venezolaanse consul-generaal op het eiland. Het kabinet heeft in de persverklaring zijn standpunt herhaald dat een eenzijdig afsluiten van de grenzen niet bijdraagt aan een goede relatie tussen de twee landen. Het helpt volgens de Curaçaose regering ook niet om een oplossing te vinden voor de smokkelpraktijken.
Voor komende vrijdag staat er op Aruba een overleg tussen het Koninkrijk en Venezuela gepland om te praten over de wederzijdse aanpak van de smokkelhandel. De hoop is dan ook dat het overleg resulteert in het opschorten van de grenssluiting. ,,Wij gaan ervanuit dat als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien”, aldus de regering. ,,Het is van belang dat alle partijen samenwerken om tot een spoedige oplossing te komen.”
De situatie wordt door het kabinet nauwlettend in de gaten gehouden. De gevolgen van de sluiting zijn tot nu toe voor Curaçao beperkt gebleven, maar als de grenssluiting aanhoudt, kan dat wel verstrekkende gevolgen hebben, aldus de verklaring. Overheidsdiensten bekijken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om illegale praktijken vanuit Venezuela aan te pakken.
Het bericht dat Venezuela de grenssluiting aanhoudt, zijn door verschillende nieuwsmedia opgepakt. Zo meldt El Pais dat de sluiting wordt verlengd totdat er op hoog niveau overleg plaatsvindt met de autoriteiten van de eilanden en een actieplan geconcretiseerd wordt om de maffia te bestrijden.
In een tweet van vicepresident Tarek El Assaimi werd melding gemaakt van ‘de maffia die ongestraft Venezolaanse goederen en strategisch materiaal steelt en daarmee een smokkelhandel drijft’. ,,Hierdoor worden de kwaliteit van leven en de diensten die in Venezuela worden aangeboden ernstig aangetast”, aldus de vicepresident. Eerder heeft premier Rhuggenaath in reactie op de sluiting van de grenzen aangekondigd bereid te zijn om de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit aan te scherpen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).