Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Chirurg Patrick Fa Si Oen opereert sinds gisteren weer in het Advent Ziekenhuis. Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft gisterochtend de aanwijzing van de Inspectie voor de Volksgezondheid geschorst.

fasioenDe rechter zet zo zijn vraagtekens bij het rapport Klein en stelt dat daarin ‘veronderstellingen geponeerd worden als waren het feiten’ voor wat betreft het conflict tussen de twee chirurgen. De inspectie heeft een aanwijzing gegeven zonder ziekenhuis en chirurg de gelegenheid te geven om eerst op het rapport te reageren. Terwijl het Advent en Fa Si Oen de juistheid van die veronderstellingen al hebben bestreden, oordeelt het gerecht dat daarvoor ‘ten minste een verifieerbare feitelijke grondslag ontbreekt’. De rechter verbindt in zijn beslissing ook consequenties aan de toelating van Fa Si Oen en Berry in het Sehos. Want, nu blijkt dat de aannames in het rapport Klein niet op feiten zijn gebaseerd, ‘valt ook de grondslag weg onder de in het rapport geformuleerde voorwaarden’ om beide chirurgen weer toe te laten in het Sehos. ,,Nog daargelaten of die voorwaarden getransporteerd konden worden naar de situatie van het Advent.”
De rechter is van oordeel dat Inspecteur-generaal Jan Huurman onterecht de door het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) gestelde voorwaarden voor toelating van Fa Si Oen en zijn collega Michel Berry heeft doorgevoerd naar het Advent. Om weer in het ziekenhuis in Otrobanda te kunnen werken moeten de chirurgen onder bepaalde voorwaarden in dienst treden van het Sehos. Berry heeft het door de Sehos-directie aangeboden contract getekend, Fa Si Oen niet.
De aanwijzing van 8 november waarin het Advent wordt opgedragen Fa Si Oen de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen ‘berust niet op een deugdelijke feitenvaststelling’, zo concludeert de rechter. De inspectie baseert zich uitsluitend op de bevindingen in het rapport Klein, maar dat is ‘een verslag van een onderzoek naar de patiëntveiligheid in de chirurgische keten bij het Sehos’ naar aanleiding van een incident in december 2016 waarbij Berry en Fa Si Oe waren betrokken. ,,De situatie in het Advent heeft Klein niet onderzocht, noch was hem daarom gevraagd. Het rapport gaat dan ook niet over de patiëntveiligheid bij Advent en evenmin valt daaruit enige conclusie over het functioneren van Fa Si Oen in die setting te destilleren.” Bovendien is de toegang van Berry in Advent inmiddels ‘beëindigd’.
Het Advent Ziekenhuis ontvangt op 8 november de brief met de aanwijzing van de inspectie en maakt de dag daarop bezwaar. Tegelijkertijd doet het ziekenhuis een beroep op de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) en vraagt het gerecht een voorlopige voorziening te treffen in verband met de opdracht om Fa Si Oen niet toe te laten. Gisteren heeft de rechter in eerste aanleg besloten de aanwijzing te schorsen ‘tot zes weken na de te nemen beslissing op het daartegen gerichte bezwaar van Advent’.
Fa Si Oen kan meteen weer aan het werk in het Advent Ziekenhuis. De rechter ziet geen ‘acuut gevaar’ voor de patiëntveiligheid in het ziekenhuis door de chirurg toe te laten. Bovendien spelen er voor beide partijen overduidelijk ‘spoedeisende’ en ‘zwaarwegende’ belangen om geplande operaties door te kunnen laten gaan en nieuwe ingrepen te kunnen spreken. Het gerecht wijst het verzoek om voorlopige herziening toe en veroordeelt de inspectie tot betaling van de proceskosten van 1.400 gulden aan het Advent. In een LAR-zaak is geen hoger beroep mogelijk.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.