Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op de Bovenwinden gaat in beroep tegen het vonnis van de rechter op Sint Maarten begin deze week, waarin wordt bepaald dat de license fee die aan de Centrale Bank CBCS moet worden betaald niet (zomaar) kan worden doorbelast aan de rekeninghouder(s).

wibDat bevestigt WIB-ceo Derek Downes desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,We zijn het oneens met de interpretatie en beslissing van de rechter en gaan in hoger beroep.”
De uitspraak van rechter Sander van Rijen heeft heel wat teweeggebracht, zo blijkt uit de eerste informele reacties. Formeel willen de belangrijkste betrokkenen nog niet reageren. Zo komt de Curaçao Bankers’ Association vooralsnog niet met een standpunt, aldus de voorzitter van de bankiersvereniging.
De Centrale Bank CBCS ‘is de mogelijke implicaties van het vonnis nog nader in kaart aan het brengen’, laat een woordvoerder weten. ,,Daarnaast heeft The Windward Islands Bank de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Als dat gebeurt, zal namelijk het vonnis vooralsnog geen effect hebben omdat uitdrukkelijk de rechter bepaald heeft dat het niet bij voorraad uitvoerbaar is.” Het is op grond van het voorgaande dat de CBCS ‘in deze fase nog geen inhoudelijke reactie geeft’.
Het vonnis, zowel de inhoud als de gevolgen ervan, raakt vermoedelijk álle banken op álle eilanden. Want alle commerciële banken zijn door de CBCS gemachtigd als deviezenbank en brengen 1 procent over transacties in buitenlandse valuta (deviezen) in rekening. De licentievergoeding wordt door de bank overgemaakt aan de Centrale Bank, die het vervolgens geheel doorstort aan de beide landen (de overheden van Curaçao en Sint Maarten).
Het gaat alles bij elkaar om vele miljoenen. Het jaarverslag 2016 van Maduro & Curiel’s Bank (MCB) Groep meldt dat door deze grootste bank van de Dutch Caribbean vorig boekjaar 43 miljoen gulden aan ‘license fee’ werd geïncasseerd voor de landen Curaçao en Sint Maarten tezamen. Op Aruba, waar het hogere percentage van 1,3 procent wordt geheven, haalde MCB-dochter Caribbean Mercantile Bank (CMB) 17 miljoen florin aan ‘exchange tax’ op.
De CBCS meldt in haar Annual Report over 2016 zo’n 73 miljoen gulden aan licentievergoeding te hebben ontvangen, waarvan 48,8 miljoen betrekking heeft op Curaçao en 24,2 miljoen op Sint Maarten. De Centrale Bank van Aruba (CBA) haalde vorig jaar 48,2 miljoen florin op aan ‘foreign exchange commission’, zoals de CBA het noemt.
Dit geeft de omvang aan van het geldelijk belang wat hiermee is gemoeid. Vandaar dat MCB-dochter WIB tijdens de behandeling van de zaak in Philipsburg, die in september 2015 begon met indiening van het verzoekschrift, heeft benadrukt dat het vonnis een ‘grote impact’ kan hebben op de bank zelf, het gehele bancaire verkeer en zelfs voor de stabiliteit van de financiële sector. Deze stabiliteit kan door de uitspraak ‘ernstig worden ondermijnd’, zoals de rechter het in zijn uitspraak zelf optekent.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).